PerspectieF blij met excuses slavernijverleden

Ketens.png
LeukereFotoNathan ChrisNoordzij
Door Nathan Kramer, Chris Noordzij op 22 december 2022 om 12:32

PerspectieF blij met excuses slavernijverleden

PerspectieF is blij met de excuses voor het slavernijverleden die afgelopen maandag gemaakt zijn door het Nederlandse kabinet.

PerspectieF is blij met de excuses voor het slavernijverleden die afgelopen maandag gemaakt zijn door het Nederlandse kabinet. PerspectieF vindt het belangrijk dat deze excuses door het kabinet zijn uitgesproken, zodat erkend wordt dat de Nederlandse overheid een belangrijke rol heeft gespeeld in het slavernijverleden. De Nederlandse staat heeft namelijk enorm geprofiteerd van de slavernij in het verleden. Daar zijn nu pas voor het eerst excuses voor aangeboden.

Voor veel mensen, die familie zijn van tot slaaf gemaakten, hebben deze excuses een belangrijke emotionele waarde. Het slavernijverleden is voor grote groepen mensen in onze samenleving nog steeds een pijnlijk litteken. Ook institutioneel racisme speelt hier een belangrijke rol bij, want dat komt nog te vaak voor in Nederland. Deze excuses zijn een uitgelezen mogelijkheid om institutioneel racisme in de Nederlandse maatschappij extra te belichten en aan te pakken. Dit in de hoop dat we samen kunnen toewerken naar een samenleving waar dit verleden tijd wordt.

Daarnaast is PerspectieF blij met de toegezegde beloftes, zoals een fonds waarmee initiatieven worden ondersteund die bijdragen aan de bewustwording en doorwerking van het slavernijverleden in het Koninkrijk. Ook is het goed dat het vergemakkelijkt wordt om een slavernij-gerelateerde achternaam te kunnen veranderen en dat er eerherstel komt voor alle mensen die in verzet kwamen tijdens de slavernij.

 

Wel heeft PerspectieF kritiek op de manier waarop de excuses zijn vormgegeven. We hadden het gewaardeerd als er vanuit het kabinet en de overheid een betere voorbereiding op touw was gezet, waarbij deskundigen en nazaten beter betrokken waren geweest. Nu is het eerder een 'moetje' geworden, dan een volkomen oprechte poging tot verzoening met het verleden.  

Het had haar doel juist meer recht gedaan als het kabinet de excuses op een meer zorgvuldige manier had vormgegeven. Met meer oog voor de wensen en suggesties van de diverse belangengroepen en deskundigen. Door vanaf het begin met een gezamenlijke aanpak te komen had het ook veel meer de huidige verbondenheid kunnen laten zien die juist gepaard gaan met deze excuses

Daarom zou het wat PerspectieF betreft een goede keuze zijn als op 1 juli 2023, als het 160 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft, onze koning excuses aanbiedt namens het Koningshuis tijdens Keti Koti. Zo kan de Nederlandse overheid ook echt een zwarte bladzijde uit de geschiedenis omslaan.

Labels: