Waar ontwikkelingssamenwerking wel niet goed voor is

Ontwikkelingssamenwerking
Door Willem Holdijk op 14 november 2023 om 20:55

Waar ontwikkelingssamenwerking wel niet goed voor is

De doorrekening van partijprogramma's door het CPB heeft weer verrassende resultaten opgeleverd. Zo wil de VVD ontwikkelingssamenwerking, afgezien van noodhulp, totaal wegbezuinigen. Het is niet de eerste keer dat ontwikkelingssamenwerking ten onrechte het ondergeschoven kindje is geworden van bezuinigingen, gestoeld op een argumentatie dat het geen impact heeft. Maar dit is pertinent onjuist. Ontwikkelingssamenwerking is hét instrument om tot concrete oplossingen te komen voor de wereldwijde problemen van nu.

Daarom. Investeer in ontwikkelingssamenwerking, want het….

  • speelt een cruciale rol bij het aanpakken van armoede, voedselzekerheid, klimaatverandering, ongelijkheid en gedwongen migratie. Ontwikkelingssamenwerking is een van dé concrete antwoorden in het voorkomen of mitigeren van de grote crises van nu die allemaal weer met elkaar verbonden zijn. Zo is een gebrek aan voedselzekerheid en grote armoede bijvoorbeeld een van de grondoorzaken van migratie, en kan de strijd om natuurlijke hulpbronnen als gevolg van deze onzekerheid weer leiden tot conflicten. Ontwikkelingssamenwerking kan deze cyclus doorbreken en (lokale) gemeenschappen weerbaarder maken.  

  • heeft, in tegenstelling tot vaak gezegd wordt, impact op wereldwijde schaal. Zo heeft Nederlands ontwikkelingsbeleid ervoor gezorgd dat 23.3 miljoen ondervoede mensen zijn voorzien van voedsel. Maar ook op de langere termijn zijn 10.6 miljoen mensen direct bereikt met activiteiten die zich richten op verhoging van productiviteit en inkomen. Ook zijn 314 duizend banen ondersteund door Nederlandse programma's en kregen bijna 400 duizend mensen toegang tot onderwijs. Verder zorgt Nederlands ontwikkelingsbeleid voor een versterkte positie van vrouwen in lokale gemeenschappen en wordt irreguliere migratie tegengegaan door middel van voorlichting over potentiële risico's, door het opsporen van mensensmokkelaars, beter grensbeheer en herintegratie in de eigen gemeenschap. Zo ondersteunt ontwikkelingssamenwerking de zelfredzaamheid van lokale gemeenschappen.  

  • zet Nederland op de (geopolitieke) kaart. Nederland heeft zijn internationale positie voor een groot gedeelte te danken aan zijn inzet op ontwikkelingssamenwerking. Een stop op ontwikkelingssamenwerking brengt schade toe aan de geopolitieke positie en de handelspositie van Nederland in een geglobaliseerde wereld. 

  • presenteert de rekening niet opnieuw bij de allerarmsten op de wereld. Zo betalen de mensen in lage-inkomenslanden nu de prijs van een (economische) ongelijkheid waar Europa zelf een grote rol in heeft gehad. Ontwikkelingssamenwerking en het delen van kennis kan landen juist ondersteunen in bijvoorbeeld het ondersteunen van de lokale economie en het vinden van duurzame alternatieven met het oog op klimaatadaptatie

  • laat onze solidariteit met verre naasten zien. Dit stopt niet aan onze landsgrens. Nu de wereld, onder andere door het liberalisme, juist zo geglobaliseerd is, kunnen we onze ogen niet sluiten voor de noden die ergens anders in de wereld zijn. Dit getuigt van een totale onwetendheid over hoe de wereld met elkaar is verbonden. 

Kortom: kiezen voor ontwikkelingssamenwerking is kiezen voor concrete oplossingen voor de wereldwijde problemen van nu. De ChristenUnie kiest wel voor ontwikkelingssamenwerking. Laat dit ook meewegen in uw keuze op 22 november.

1. https://www.nlontwikkelingssamenwerking.nl/#/results