Christelijk sociaal voorwaarts

Statement verkiezingen
Door Bestuur van PerspectieF op 28 november 2023 om 20:40

Christelijk sociaal voorwaarts

Statement verkiezingen 2023

Op 23 november werden we wakker in een ander Nederland. Veel kiezers hebben een radicale uitstap gemaakt naar de PVV. De ChristenUnie verloor met twee zetels, terwijl de PVV er twintig won. Het is een uitkomst waarmee we moeite hebben, en deze vraagt om bezinning. In dit statement zetten we onze gedachten uiteen.

We zijn ervan overtuigd dat de ChristenUnie het verhaal heeft verteld waar onze samenleving naar snakt. Het verhaal dat onze christelijke identiteit verwoordt. Niet het individu voorop, maar omzien naar elkaar in nieuwe verbondenheid. Het opkomen voor de zwakkeren, een christelijk verhaal, en concrete voorstellen die recht doen aan een daadkrachtig klimaatbeleid, een ruimhartig beleid voor hen die vluchten voor oorlog, en het bieden van hoop aan de jonge generatie. Als PerspectieF hebben we vol overtuiging bijgedragen aan dit verhaal. We staan achter onze partijleider Mirjam Bikker, en hebben vol bewondering gekeken naar haar inzet en heilig vuur van de afgelopen maanden. We hebben vertrouwen in haar en het team wat achter haar staat.

Tegelijk is het niet het verhaal geweest waar men massaal voor koos. Veel kiezers hebben zich verenigd en zijn neergestreken bij de PVV, in de hoop dat deze partij Nederland in positieve zin zal veranderen. Politiek Den Haag is met de neus op de feiten gedrukt. Beleid dat vanuit Den Haag bedacht is en wordt, sluit niet aan bij de behoeften van een grote groep Nederlanders. Men ervaart afstand tussen Den Haag en hun eigen dorp of stad, waarbij het uitkleden van de verzorgingsstaat en het verdwijnen van voorzieningen dit gevoel versterkt heeft.

Het resultaat was een massale stem op de PVV. Dat terwijl deze partij een partijleider heeft die structureel minderheden opzijzet, de rechtspraak voor corrupt uitmaakte, en in zijn verkiezingsprogramma de Grondwet tart. Dat baart velen, waaronder PerspectieF, enorme zorgen. Toch is het belangrijk om niet een verkapt of onverkapt oordeel te hebben over de keuze van zoveel kiezers. Het signaal dat van deze uitslag uitgaat, valt niet te negeren.

Christelijke politiek komt helaas verre van ongeschonden uit de strijd. Enkel 11 van de 150 zetels zijn bestemd voor partijen die zich (deels) met dit geluid identificeren. De hoopvolle boodschap die de ChristenUnie deze campagne op een prachtige wijze verwoordde, bleek voor ongeveer 100.000 ChristenUnie-stemmers niet het verhaal te zijn dat hun gevoel en streven vertegenwoordigde.

Deze uitslag heeft ons als politieke jongerenorganisatie van de ChristenUnie dan ook stilgezet. Ook een aanzienlijk deel van onze leeftijdsgenoten heeft de weg naar rechts ingeslagen. We maken ons grote zorgen over het effect dat dit heeft op onze toekomst. Het land lijkt op thema’s als klimaat, Europa en asiel stilgezet te worden. Juist terwijl deze dossiers vragen om een daadkrachtig beleid.

De afgelopen jaren is er in coalitieverband gewerkt aan een beter Nederland. De ChristenUnie heeft woord bij daad gevoegd, en Nederland zal nog jaren de vruchten plukken van beleid dat er zonder de ChristenUnie nooit zou zijn geweest. De Inzet Carola Schouten, Maarten van Ooijen, Piet Adema, Arie Slob en Paul Blokhuis namens de ChristenUnie, heeft veel voor Nederland betekend. Zo zijn in de jeugdzorg verregaande hervormingen ingezet, evenals op het gebied van armoedebeleid en landbouw. In bredere zin hebben de kabinetten waaraan de ChristenUnie deelnam veel bereikt op het gebied van klimaat, wat recht doet aan onze taak als rentmeesters.

Tegelijkertijd was de deelname aan het kabinet ook pijnlijk. We moesten diepgaande compromissen accepteren, maar we hebben nooit onze principes opgegeven. Iets waar we als PerspectieF trots op zijn. We lieten niet over ons heen lopen door de VVD, die over de rug van asielzoekers, met name gezinshereniging, verkiezingswinst wilde behalen.

Het is belangrijk om kritisch terug te kijken op de kabinetsdeelname. Over het algemeen zijn we als gevolg hiervan in een lastige spagaat tussen conservatief en progressief, links en rechts beland. Op medisch ethisch gebied werden we onterecht in de hoek van D66 geduwd, en hoewel we een verhaal van hoop wilden vertellen, werden er in het kabinet soms pijnlijke fouten gemaakt.

Het is daarom nu essentieel om zonder compromissen, meloenen en haken en ogen van een coalitieakkoord ons eigen pure verhaal te vertellen. Een verhaal dat hoopvol christelijk-sociaal is. Waarbij we zonder toe te geven onze identiteit in optima kunnen laten zien waarvoor we staan. Zonder naar anderen te wijzen, hoop brengen in een verdeeld Nederland. Dankzij de ChristenUnie durven we te hopen en kijken we met goede moed vooruit. In nieuwe verbondenheid, moedig voorwaarts.

PerspectieF