Berichten geschreven door Nathánaël Post

 1. Afscheid NP
  Bestuursfoto Nathánaël Post.jpeg
  Door Nathánaël Post, Bestuur van PerspectieF op 8 december 2023 om 13:58

  Vertrek Nathánaël Post

  Beste leden van PerspectieF,

  Mijn betrokkenheid bij de ChristenUnie en PerspectieF is ontstaan vanuit de drive om op te komen voor mensen in armoede, zoals ik ze te veel aantref in mijn thuisstad Rotterdam. Ik zag en zie dat de ChristenUnie probeert een stem te geven aan juist die mensen. Ik geloof in het verhaal dat de partij vertelt en ik denk dat wij de beste antwoorden bieden om de problemen van kwetsbare mensen aan te pakken. Het was mijn missie om daarmee aan de slag te gaan bij PerspectieF en door die missie de leden dichter bij elkaar brengen.

  Lees meer over "Vertrek Nathánaël Post"
 2. Speech Nathanael
  Bestuursfoto Nathánaël Post.jpeg
  Door Nathánaël Post op 3 oktober 2023 om 20:58

  Congresspeech Nathánaël Post

  Ik vind het een enorme eer om hier te mogen staan. Ik zal u in alle eerlijkheid zeggen dat ik 10 jaar geleden niet had kunnen denken dat ik op mijn 22e zou speechen op het ChristenUnie-congres.

  Ik wil mijn speech beginnen met het uitspreken van mijn waardering en respect voor Carola Schouten, Maarten van Ooijen, Don Ceder en Mirjam Bikker voor hun enorme inzet de afgelopen maanden rondom migratie. De ChristenUnie heeft zich van haar sterke kant laten zien. We lieten ons niet in een hoekje duwen. Carola, Maarten, Don en uiteraard ook onze partijleider Mirjam: jullie verdienen echt een groot applaus. Ik denk dat ik namens velen spreek als ik zeg dat ik opgelucht ben over hoe het is afgelopen. Ja, nieuwe verkiezingen zijn niet ideaal, maar het biedt wel een kans om ons verhaal des te sterker naar voren te brengen.

  Lees meer over "Congresspeech Nathánaël Post"
 3. tafeltje.jpg
  Bestuursfoto Nathánaël Post.jpeg
  Door Nathánaël Post op 18 januari 2023 om 15:00

  Vrijheid, blijheid?

  Het onderwijssysteem van Nederland is een ingewikkeld systeem. Het recht op onderwijs is vastgelegd in de grondwet onder artikel 23. En dat is nu precies een veelbesproken artikel van de grondwet. Het Nederlandse onderwijssysteem kent een onderscheid tussen bijzonder onderwijs en openbaar onderwijs. Het openbare onderwijs is afkomstig van de staat. Het bijzonder onderwijs is georganiseerd door organisaties of groepen. Deze verenigingen kunnen hun eigen school oprichten. Artikel 23 van de Grondwet biedt de mogelijkheid aan ouders en maatschappelijke organisaties om een school op te richten. Artikel 23 van de grondwet biedt die mogelijkheid om zo een pluriform aanbod aan onderwijs te creëren in ons land. Het onderwijs draait niet alleen om het leren van feiten en vaardigheden, maar ook om het ontwikkelen van een kind. Religie of een levensbeschouwelijke visie zijn hierbij noodzakelijk. Ouders hebben in het huidige onderwijsbestel veel vrijheid om de school naar eigen wens in te delen.

  Lees meer over "Vrijheid, blijheid?"