Vertrek Nathánaël Post

Afscheid NP
Bestuursfoto Nathánaël Post.jpeg
Door Nathánaël Post, Bestuur van PerspectieF op 8 december 2023 om 13:58

Vertrek Nathánaël Post

Statement Nathánaël Post en reactie van het PerspectieF bestuur

Beste leden van PerspectieF,

Mijn betrokkenheid bij de ChristenUnie en PerspectieF is ontstaan vanuit de drive om op te komen voor mensen in armoede, zoals ik ze te veel aantref in mijn thuisstad Rotterdam. Ik zag en zie dat de ChristenUnie probeert een stem te geven aan juist die mensen. Ik geloof in het verhaal dat de partij vertelt en ik denk dat wij de beste antwoorden bieden om de problemen van kwetsbare mensen aan te pakken. Het was mijn missie om daarmee aan de slag te gaan bij PerspectieF en door die missie de leden dichter bij elkaar brengen.

Op het congres afgelopen zomer hebben de leden hun vertrouwen uitgesproken in dat verhaal en met dat mandaat ben ik als voorzitter aan de slag gegaan. Nu moet ik helaas constateren dat we als vereniging te weinig toekomen aan het uitvoeren van onze missie. Binnen PerspectieF bestaat gelukkig veel ruimte voor verschillen, maar om iets te bereiken moet de focus uiteindelijk gericht zijn op wat ons bindt. Ik heb de laatste maanden te weinig ervaren dat die focus bestond binnen de vereniging. Daarom heb ik besloten om mijn taken als voorzitter neer te leggen.

De overige leden van het bestuur zullen de leiding van de vereniging tot de ALV in februari op zich nemen. Ik wil alle leden oproepen om constructief en in vertrouwen met ze om te gaan. Ik wens de vereniging toe dat zij vooral weer gaat redeneren vanuit wat ons als PerspectieF bindt, en dat zij door de verschillen heen kijkt naar waar ons gezamenlijk verhaal ligt. Zelf zal ik de ontwikkelingen in de partij en de vereniging met interesse blijven volgen. Ik ben er nog steeds op gebrand om het sociale verhaal van de partij verder te brengen en zal daar ongetwijfeld een andere mooie plek in de samenleving voor vinden.

Bedankt dat ik jullie voorzitter mocht zijn. Ik wens jullie allemaal Gods zegen toe.

Tekening NP

Reactie bestuur PerspectieF
Het bestuur van PerspectieF vindt het jammer dat Nathánaël Post vertrekt als voorzitter. We hebben met Nathánaël uitvoerig gesproken over zijn besluit en we respecteren zijn keuze. We zijn dankbaar voor zijn bijdrage aan de vereniging. We waarderen zijn inzet als voorzitter en in het vorige bestuur als secretaris.

We zijn met Nathánaël van mening dat binnen een vereniging focus nodig is op wat ons bindt. Daarin zien we dat er onwijs veel leden zijn die niet altijd hard roepen, maar wel meebouwen aan een vereniging waarin we naar elkaar omkijken en waar we ons thuisvoelen. We hebben samen met Nathánaël stappen gezet om die focus te versterken en zullen daar de komende tijd onverminderd mee doorgaan. We geloven in PerspectieF en we zijn dankbaar voor al die leden in onze vereniging die zich met hart en ziel inzetten voor de goede zaak.

Daarin missen we nu wel een belangrijke rol in het bestuur. We moeten nu hetzelfde doen met minder mensen. We hopen dat jullie als leden daarin genadig met ons om gaan en dat jullie samen met ons constructief willen doorbouwen aan onze mooie vereniging en aan onze politieke identiteit.

We vinden het belangrijk om zo snel mogelijk weer op volle kracht te komen zodat we weer proactief voor onze leden aan de slag kunnen. Daarom hebben we de selectieprocedure in gang gezet zodat we in februari weer met een voltallig bestuur aan de slag kunnen. De details van die selectie en de vacatures zijn hier verder uitgewerkt.

We zijn als bestuur uiteraard bereikbaar voor vragen en opmerkingen.

Namens het bestuur van PerspectieF
Emily Timmer
Interim Voorzitter
📧 opleiding@perspectief.nu
📱   06-15 906 939

Emily

Pieter van Daalen
Penningmeester
📧 penningmeester@perspectief.nu
📱   06-15 906 937

Pieter