Politieke jongeren gaan toch gewoon naar Israël

dinsdag 14 augustus 2001 00:00

van onze redactie politiek

DEN HAAG - Ondanks het negatieve reisadvies hoopt eind deze week een delegatie van zes politieke jongerenorganisaties naar Israël te vertrekken. ,,Juist nu moet de reis doorgaan, omdat het in politiek Den Haag zo stil is'', zegt woordvoeder Erik van Velzen van ICCO, de interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.De politieke jongeren van PvdA, VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie maken hun reis op uitnodiging van ICCO die een aantal ontwikkelingsprojecten heeft in de Palestijnse gebieden.
De hulporganisatie vindt dat Nederland en de Europese Unie veel te terughoudend is ten aanzien van het conflict tussen Israël en de Palestijnen. ,,Nederland is via de Europese Unie een speler bij het vredesproces in het Midden Oosten en heeft daardoor een eigen verantwoordelijkheid. Er wordt nu om het hardst geroepen dat politieke reacties vanuit Nederland toch niets aan het geweld afdoen, maar dat is wat ons betreft veel te gemakkelijk. Nederland moet niet doen alsof het kleiner is dan klein. Een actievere opstelling van de politieke partijen is gewenst'', aldus Van Velzen. ICCO hoopt dat er via de reis van de politieke jongerenorganisaties meer aandacht voor de gewelddadigheden in Israël komt. Vooral het ,,excessieve geweld'' van het Israëlische leger richting Palestijnen kan vanuit het internationale recht scherper veroordeeld worden, meent de hulporganisatie. Tijdens de reis bezoekt de delegatie diverse hulpprojecten en vinden er gesprekken met Palestijnse en Israëlische mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties plaats. Ook komen de jongeren in contact met Israëlische en Palestijnse jongeren en politici. Tijdens de reis zullen de Nederlandse jongeren gevraagd worden zich een standpunt te formuleren over de mogelijkheid van meer Nederlandse betrokkenheid bij het conflict.

Erg stil
Youssef Louakili van de Jonge Socialisten, de jongerenorganisatie van de PvdA, heeft daar in ieder geval al een opvatting over. Dat de Tweede Kamer, inclusief de PvdA, vorige week aangaf geen behoefte te hebben aan een debat met minister Van Aartsen (buitenlandse zaken) over de escalatie van het conflict, zit hem dwars. ,,Dit bevestigt dat de PvdA op dit moment niet werkelijk geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.'' Louakili hoopt dat zijn deelname aan de reis het debat binnen de PvdA nieuw leven inblaast.

Bertus van Woerden van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie stelt zich realistischer op als het gaat om de verwachtingen ten aanzien van de Nederlandse betrokkenheid bij het conflict. ,,Persoonlijk denk ik niet dat we al te grote verwachtingen moeten hebben over de inbreng van Nederland. Het is nu wel erg stil in politiek Dn Haag, maar ik denk niet dat het een bijdrage levert aan de oplossing van het conflict als Nederland zich er nu opeens actiever mee gaat bemoeien.''

Zo neutraal mogelijk
Van Woerden erkent dat er binnen de politieke jongerenorganisaties veel aandacht is voor de mensenrechtenschendingen richting de Palestijnen. Tocht wordt er volgens hem gepoogd een zo neutraal mogelijk standpunt in te nemen. Zelf hoopt hij dat gedurende de reis ook te doen. ,,We mogen onze ogen niet sluiten voor de wederzijdse politieke overtredingen, ook niet voor die van Israël omdat we daar als christenen een bijzondere band mee hebben. Ik wil daarom van te voren geen partij kiezen voor wie dan ook.''. Wellicht dat de politieke jongeren na afloop van de reis met een gezamenlijke verklaring over het conflict en de mogelijke Nederlandse rol daarin naar buiten komen.

©Nederlands Dagblad

« Terug

Reacties op 'Politieke jongeren gaan toch gewoon naar Israël'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.