Oprichting PerspectieF Staphorst:

dinsdag 09 september 2003 00:00

ROUVEEN – Jongeren interesseren zich wel degelijk voor politiek. Dat bleek vrijdagavond zonneklaar tijdens de eerste PerspectieF-jongerenbijeenkomst in het hervormd dienstgebouw in Rouveen. Het was de door de Christen-Unie jongeren uitgenodigde burgemeester Joop Alssema die het voortouw nam voor een levendige, leerzame en drempelverlagende discussie. Alssema ontdeed zich van z’n stropdas en maakte geen gebruik van het spreekgestoelte op het toneel: hij wilde contact met z’n toehoorders.


Door boeiend te vertellen en door de jongeren te betrekken bij zijn betoog, kwam de politiek dichtbij. Ook ChristenUnie-raadslid en -fractievoorzitter Henk Koobs verzorgde een onderdeel van het programma. In zijn peptalk stimuleerde hij de jongeren en steunde het initiatief tot oprichting van PerspectieF Staphorst.


Alssema vertelde over zijn werk als burgemeester, de taken van een gemeente en waarom gemeentepolitiek belangrijk is. Hij begon met te vertellen dat zijn loopbaan als timmerman begon en hoe hij door middel van een studie economie en politieke ervaring uiteindelijk bewogen werd te solliciteren naar de functie van burgemeester van de gemeente Staphorst. Zijn interesse in de politiek lag aanvankelijk enerzijds in het overheidsingrijpen bij onder andere ruimtelijke ordening. Anderzijds bij het principiële om God de eer te geven in de samenleving. Van daaruit is het goed te werken aan ‘een leefbare gemeente en een leefbaar dorp’.

Verschillende taakgebieden van de gemeente passeerden de revue: ruimtelijke ordening, sport, veiligheid en landbouw. ‘De gemeente bepaalt hoe jij woont’, hield Alssema de jongeren voor en stimuleerde hen daarom mee te denken in de gemeentepolitiek van Staphorst, ‘want jongeren hebben vast een mening’. Bij de discussie later op de avond werd dat wel duidelijk. Een aantal jongeren maakte het Alssema nog even knap lastig.

Over sport was de burgemeester duidelijk. Hij gaf aan te ‘walgen’ van betaald voetbal, zoals dat tegenwoordig wordt gefinancierd door sommige gemeenten. Maar Alssema is een groot voorstander van amateursport, ‘ook in de gemeente Staphorst’. ‘Dat is goed voor je gezondheid, je ontwikkeling en de sociale contacten. De gemeente moet daarom zorgen dat er goede accommodaties zijn’.

Op het gebied van landbouw gaf Alssema de noodzaak aan van een ontwikkelingsplan in de gemeente met daarin kansen en bedreigingen in de landbouw. Hij gaf aan dat de gemeente daarin een taak te vervullen heeft. Tenslotte vertelde hij meer over het bijzondere en veelzijdige beroep van burgemeester. Een burgemeester is coördinator bij een ramp, promotor van de gemeente, onafhankelijk en samenbindend bestuurlijk en politiek manager. Een burgemeester kan ook gezien worden als een ‘ombudsman’. Primaire taak is volgens hem ervoor te zorgen dat er goede en eerlijke besluitvorming plaatsvindt en dat er niemand, ook niet de zwakkere in de samenleving de dupe wordt van een besluit. ‘Die zwakkere kan ook het milieu zijn’, voegde hij eraan toe. Als laatste gaf hij aan dat een bestuurder plezier moet hebben in het afleggen van rekenschap. ‘Iemand die dat niet heeft moet uit de politiek gaan’.

Na de pauze werd gediscussieerd over onderwerpen, die door de aanwezige jongeren zelf waren aangedragen. Eén van de jongeren vroeg of er plaats was voor een jeugdraad in de gemeente Staphorst. De burgeremeester stimuleerde PerspectieF dit aan te kaarten bij het gemeentebestuur.

In de pauze was ruimschoots gelegenheid voor een praatje onderling met op de achtergrond live muziek en een film, waarin jongerenpolitiek werd promoot. Aan het einde van de avond was het de beurt aan Henk Koobs. Hij feliciteerde de nieuwe afdeling van de politieke jongerenorganisatie PerspectieF (ChristenUnie-jongeren) met het initiatief. ‘Iemand die graag voetbalt wordt lid van een voetbalvereniging, iemand die geïnteresseerd is in politiek wordt lid van een politieke partij en dus ook van een jongerenafdeling’. Aan de hand van 5 kernbegrippen van zijn partij legde hij de relatie tussen bestuurders en jongeren binnen PerspectieF. ‘Wij dienen helder te zijn in onze gemaakte keuzes. Jonge mensen hebben dit veelal nog meer in zich dan veel ouderen. Ze maken radicalere keuzes en komen toch ook vaak met frisse ideeën, omdat ze met jeugdig elan creatief met zaken omgaan’.

Hij daagde de jeugd uit om zaken aan te dragen waar zijn fractie wat mee kan. Hij pleitte voor een vorm van participatie van jongeren in de politiek, ook binnen zijn eigen partij. ‘Het zal niet zo moeten zijn dat een jongerenafdeling van een christelijke politieke partij als horzel in de pels fungeert, maar wel als partner een aanvulling in haar radicaliteit en als versterking naar elkaar toe. We hebben gezamenlijk een mooie en uitdagende taak om tot eer van God, ondanks onze gebreken en menselijk falen, dienstbaar te zijn tot heil van onze naasten en leefbaarheid van onze omgeving’.

Aan het einde van de avond kon PerspectieF Staphorst een flink aantal jongeren aan haar ledenbestand toevoegen.(bron: Meppeler Courant 09-09-2003)

« Terug

Reacties op 'Oprichting PerspectieF Staphorst:'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2003

december

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

januari