PerspectieF motie over fusie aangenomen door Uniecongres

woensdag 26 juni 2002 00:00

Extra Uniecongres
22 juni hield de ChristenUnie een extra Uniecongres. Na de teleurstelling van de verkiezingsuitslag werd er ruimte gecreëerd voor kiesverenigingen en leden om hun zorg en teleurstelling uit te spreken. Er was veel kritiek; ‘de ChristenUnie is te links’ of ‘het christelijk profiel kwam te weinig tot uiting’ of ‘de partij is wat te arrogant en moet meer verootmoediging en bescheidenheid uitstralen’. Ook was er kritiek op het bestuur en de lijsttrekker, maar aan het eind van de dag was er toch een staande ovatie voor Veling en de fractie die nog lang nagalmde. Dat was het kantelpunt. Met dank aan de motie van Kiesvereniging Reeuwijk die Veling weg wilde sturen. Na dit kantelpunt golfte er nog een groot aantal keren een staande ovatie door de zaal. De ChristenUnie kon eindelijk weer een beetje blij zijn met zichzelf.

Inbreng van PerspectieF
Op 1 juni hebben we een pittige discussiemiddag gehad n.a.v. de verkiezingsuitslag. Sommige jongeren riepen om het aftreden van het bestuur, anderen om het aftreden van Veling. Veel ook riepen op tot gebed. Naar aanleiding van deze bespreking en de discussie op www.ebate.nl zijn we uiteindelijk tot 3 moties gekomen; de eerste om de manier van campagnevoeren meer op lokaal niveau te verankeren. Wat bedoelen we daarmee? Volgens ons moeten zoveel mogelijk mensen ingeschakeld en betrokken worden bij het campagnevoeren. Bij het opstellen van plannen en het nemen van besluiten moeten ook de lokale kiesverenigingen betrokken worden. Zo creëer je betrokkenheid en een gevoel van ‘we doen het samen’. Deze motie is met een overweldigende meerderheid aangenomen. Blijkbaar is er onder de kiesverenigingen een behoefte waarin deze motie kan voorzien.

De tweede motie drong er op aan om ook individuele leden uit te nodigen voor Uniecongressen. Zo geef je ook individuele leden de mogelijkheid om mee te praten over het politieke profiel van de partij. Bovendien straalt een drukbezocht congres meer uit dan de halfgevulde zaal van bv. het verkiezingscongres van 23 maart jl. Op wonderbaarlijke wijze overleefde deze motie de stemming niet. Juist op een congres waar ook individuele leden waren werd deze motie nipt verworpen.

De derde motie van PerspectieF riep het bestuur op om op het najaarcongres van de partij met een fusievoorstel te komen. Vorig jaar nog werd een motie van PerspectieF aangenomen waarin de partij werd opgeroepen een fusie niet langer uit te stellen dan strikt noodzakelijk is. In deze motie gaven we daar concreet vervolg aan. Op het najaarscongres van 2002 zullen de partijen GPV en RPF dus definitief tot het verleden gaan behoren en zullen we eindelijk echt een ChristenFusie hebben.

Links:

« Terug

Reacties op 'PerspectieF motie over fusie aangenomen door Uniecongres'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.