„Het is je christenplicht om te stemmen” (Terdege)

vrijdag 12 februari 2010 15:52

De gemeenteraadsverkiezingen. Het thema leeft niet onder de bevolking, laat staan dat het jongeren raakt. Dat beseffen IJmert Muilwijk (PerspectieF; ChristenUnie-jongeren), Jeroen van Velzen (CDJA),en Jacques Rozendaal (SGPJ) terdege. In gesprek met de drie voorzitters van de politieke jongerenorganisaties over de aanstaande verkiezingen (interview Terdege).

Gemeenteraadsverkiezingen? Saai!

Jacques: „Dat is de beeldvorming, maar de gemeenteraad staat veel dichter bij jongeren dan Den Haag of Brussel. De gemeenteraad beslist immers over je eigen leefomgeving. Toch maar stemmen.”

IJmert: „De gemeenteraad laat zich vooral in met praktische zaken, bijvoorbeeld of er een jeugdhonk moet komen of een nieuwe busverbinding. Het is je christenplicht om je stem te laten horen. Elders in de wereld gaan mensen met gevaar voor eigen leven naar de stembus.”

Jeroen: „Een hele goede remedie: stel je kandidaat voor de gemeenteraad. Dan kun je zelf wat doen aan het toch wat suffige imago van de gemeenteraad.”

 

Wat zijn dé thema’s voor een christelijke partij in de gemeenteraad?

Jeroen: „Vooral in de grote steden is er een overmacht van seculiere partijen. In Amsterdam wilde recent een groot deel van de gemeenteraad christelijk welzijnswerk, zoals Youth for Christ, niet langer subsidiëren. Daar heeft het CDA gelukkig een stokje voor gestoken.”

Jacques: „Christelijke partijen moeten het thema burgerschap oppakken. Waarden en normen, dat blijft een issue. En uiteraard kwesties als de openstelling van winkels op zondag.”

IJmert: „Uit allerlei enquêtes blijkt met enige regelmaat dat winkeliers niet staan te trappelen om extra koopzondagen. Daar liggen kansen voor christelijke partijen. Daarnaast denk ik aan het tegengaan van loverboypraktijken en gedwongen prostitutie.”

 

Hebben jongeren überhaupt wat met politiek? Uit een onderzoek van de Universiteit Leiden in 2006 blijkt dat jongeren cynisch tegenover politiek staan.

IJmert: „Ik herken dat beeld. Je moet erbij gehaald worden. Vraag jongeren of ze mee willen denken. En zorg dat je bereikbaar bent, liefst telefonisch. Flyers met uitnodigingen zijn verleden tijd.”

Jeroen: „Leden werven, hoe goed bedoeld ook, slaat steeds minder aan. Jongeren identificeren zich steeds minder met een politieke partij. Om toch jongeren te bereiken zul je moet inzetten op sociale netwerken, zoals Hyves en Twitter.”

Jacques: „Het belangrijkste communicatiemiddel voor de SGP blijft een goed verhaal. Kijk naar onze regiotour. De regionale debatavonden over onze Kernideeën trekken per avond tientallen jongeren. En dat zijn heel inhoudelijke avonden.”

 

Hoe houd je jongeren betrokken bij een christelijke politieke partij?

Jeroen: „Bij het CDA participeren agnosten, moslims, katholieken en protestanten in één partij. Je moet leren omgaan met verschillende opvattingen. Ruimdenkendheid hoeft niet verkeerd te zijn.”

Jacques: „In de media wordt nogal eens gesuggereerd dat SGP-jongeren vatbaar zijn voor Wilders. Christelijke politiek moet beschaafd zijn met bewogenheid voor het heil van je naaste. Dat uitgangspunt is wezenlijk anders dan de manier waarop de PVV politiek bedrijft.”

IJmert: „Er is behoefte aan een tegenbeweging. In een anonieme samenleving is behoefte aan christelijke politiek. Daar moet je mensen steeds opnieuw enthousiast voor zien te maken.”

 

CDA en ChristenUnie zijn regeringspartijen. Hebben jullie jongerenorganisaties invloed op het regeringsbeleid?

Jeroen: „De CDA-jongeren hebben tijdens een congres de moederpartij opgeroepen om gratis schoolboeken mogelijk te maken. Dat is gelukt. Ook hebben we kleine veranderingen weten te realiseren in het denken van de partij over de AOW en de woningmarkt.”

IJmert: „PerspectieF heeft met succes aandacht gevraagd om de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar. Deze dagen zijn we bezig met een campagne tegen gehoorschade. Dat onderwerp is opgepakt door het kabinet.”

 

Waarom moet een jongere stemmen op de partij die jij vertegenwoordigd?

Jeroen: „Het CDA gaat niet mee het de trend om vrijheden in te perken. Wij denken vanuit de kracht van gezin, kerk en netwerken.”

IJmert: „De navolging van Christus is voor de ChristenUnie een aangelegen punt. Politiek gebaseerd op de Bijbel.”

Jacques: „De SGP staat voor voluit christelijke politiek, zonder water bij de wijn te doen.”

« Terug

Reacties op '„Het is je christenplicht om te stemmen” (Terdege)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2010

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari