Ingezonden artikel 'Overheid moet grenzen weten' (ND)

zaterdag 04 december 2010 21:27

Nu de maatschappij steeds verder individualiseert en grenzeloze vrijheden het maatschappelijke debat kenmerken, is bij de jongere generatie de behoefte ontstaan om weer kaders te hebben in de samenleving. Voor politieke partijen is het daarom van belang om een bindend en koersbepalend verhaal. PerspectieF heeft op haar algemene ledenvergadering een kernprogramma met zes kernwaarden aangenomen, waarin zij taken en grenzen van de overheid uiteenzet.

De kernwaarden die de overheid moet respecteren, en dus  de macht van de staat begrenzen, zijn de vrijheid van de mens en de vrijheid van het samenleven. De eerste verantwoordelijkheid om naar elkaar om te zien en er geen rotzooi van te maken, ligt bij mensen zelf en bij maatschappelijke verbanden. De overheid mag deze gemeenschapsverbanden niet dwarsbomen en moet deze – waar nodig –ondersteunen. De traditie van de ChristenUnie komt juist in de vrijheid van het samenleven tot uiting. En omdat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat, moet zij dienstbaar zijn aan de samenleving en mag zij geen doel op zich worden.

De overheid heeft wel een taak als het gaat om de waardigheid van de mens, beschermwaardigheid van het leven en de schepping. Op deze gebieden is het een overheidstaak randvoorwaarden te scheppen waardoor de mens zich als persoon kan ontplooien en als rentmeester zijn verantwoordelijkheid kan nemen. De overheid heeft dus een taak, zij het begrensd. Het idee dat PerspectieF voor een grotere overheid zou pleiten (zie Staatsdenken CU-jongeren, ND, 25 november) doet geen recht aan de inhoud van het kernprogramma. Een groot staatsapparaat, als mogelijke ondersteuning van een maakbaar samenlevingsideaal, is geen kernwaarde van PerspectieF.

Het is van groot belang dat de overheid zo min mogelijk inbreuk maakt op de vrijheden van haar burgers en zo handelt dat ze ten dienste staat aan de hele samenleving. Als christelijke partij kan je daarbij terugvallen op de Bijbel en de christelijk-staatkundige traditie. Door vanuit die bronnen grenzen te stellen aan het rijksbestuur en noodzakelijk overheidsoptreden te benoemen, wordt allereerst de samenleving gewezen op haar eigen verantwoordelijkheid en bestaat de overheid enkel als dienstbaar orgaan. Het is goed dat PerspectieF op de ledenvergadering van vorige week vrijdag het voorgestelde kernprogramma heeft aangenomen. Dit document stelt bakens waarop in de christelijke politieke praktijk gekoerst kan worden.

DIt artikel is geschreven door Robert Heij (voorzitter PerspectieF) en Niels Rijke (bestuurslid en medeschrijver van het kernprogramma) en is op 4 december 2010 verschenen in het Nederlands Dagblad.

« Terug

Reacties op 'Ingezonden artikel 'Overheid moet grenzen weten' (ND)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2010

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari