De brede visie van de ChristenUnie (Volkskrant)

zaterdag 06 januari 2007 14:08

Van onze verslaggevers Douwe Douwes, Michiel Kruijt

DEN HAAG - Het zijn spannende dagen voor de leden van de ChristenUnie. Voor het eerst in de geschiedenis zit hun partij aan de formatietafel. Een kabinet met de kleine christelijke partij is vrijdag een flinke stap dichterbij gekomen. Maar welke punten moet het onderhandelingsteam van partijleider Rouvoet vanaf maandag naar voren brengen? Wat wil de achterban in het regeerakkoord zien?

Intrekken van de wetten die abortus, euthanasie en homohuwelijk mogelijk maken, is een diep gekoesterde wens. Maar iedereen realiseert zich dat het verzet bij CDA en PvdA te groot zal zijn.

‘We hebben best in de gaten dat dat onhaalbaar is’, zegt Jaap van Ginkel, voorzitter van de ChristenUnie-fractie in Provinciale Staten van Zeeland. ‘Maar we kunnen wel vragen om verbeteringen in de praktijk.’ Hij noemt als voorbeeld de zorg voor zwangere vrouwen die abortus overwegen. ‘Die zorg moet optimaal zijn, zodat ongehuwde moeders niet de noodzaak voelen tot abortus.’

‘Als er in Den Haag over abortus gesproken wordt, gaat dat altijd in termen van verworvenheden. Het gaat nooit over zaken als het post-abortussyndroom’, vult Rogier Havelaar aan. Hij is voorzitter van Perspectief, de jongerenvereniging van de ChristenUnie. ‘Ieder jaar vinden in Nederland 33 duizend abortussen plaats. Er moet beter worden gecontroleerd of de regelgeving wel goed wordt nageleefd. De vijf dagen verplichte bedenktijd bijvoorbeeld, daar moet strenger toezicht op komen.’

Ook Willie Roskam-Kroeze, wethouder voor de ChristenUnie in het Twentse Hellendoorn, zit op die lijn. Om euthanasie te voorkomen moet er volgens haar meer zorg komen om het lijden van ongeneeslijk zieken te verzachten.

Zij vindt verder dat Rouvoet zich sterk moet maken voor een beter evenwicht tussen werk, zorg en vrije tijd. Ouders moeten meer mogelijkheden krijgen hun kinderen zelf op te voeden. Daarom verwerpt zij gratis kinderopvang. ‘Het geld daarvoor kan beter aan de ouders worden uitgekeerd zodat de vrouw of de man zelf het kind kan opvoeden.’

Om dezelfde reden moet ook het fiscale voordeel voor ouders die niet werken (de zogenoemde algemene heffingskorting of ‘aanrechtsubisidie’) blijven bestaan.

Meer aandacht voor de zwakkeren in de samenleving is ook een veelgehoord verlangen. Volgens het Zeeuwse Statenlid Van Ginkel is er de laatste jaren een ‘oogklep-achtige’ aandacht geweest voor de economie.

Ook Oene Sierksma, burgemeester voor de ChristenUnie in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland, hekelt het ‘neoliberale’ beleid sinds de paarse kabinetten. ‘Er moet meer aandacht komen voor de sociaal zwakkeren.’ Daarnaast noemt hij een generaal pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers en meer opvangmogelijkheden voor meisjes en vrouwen die uit de prostitutie willen stappen.

‘Als het om de ChristenUnie gaat, hebben de media het vaak over winkelsluiting, bordeelverbod en homohuwelijk’, constateert Egbert Schuurman, voorzitter van de fractie in de Eerste Kamer. ‘Maar we zijn een brede partij, met een breed programma. Ik vind het belangrijk dat er voldoende aandacht aan scholing en werkgelegenheid is. Er moeten meer subsidiestromen naar het midden- en kleinbedrijf.’

Het zijn vooral sociale thema’s die dominee Arie van der Veer in de partij aantrekken. Hij is voorzitter van de geestverwante Evangelische Omroep, en stemt al ChristenUnie zolang de partij bestaat. ‘Ik hoop dat Rouvoet vorderingen maakt op het punt van een evenwichtiger inkomensverdeling, en rond het asielbeleid.’

Voor het omroepbestel heeft Van der Veer hoge verwachtingen. ‘We moeten de verankering van dit waardevolle bestel in de samenleving verbeteren. Ik hoop dat het nieuwe kabinet een substantiële bijdrage wil leveren. Uit de programma’s van alledrie de partijen begrijp ik dat ze bereid zijn iets aan de financiële situatie te doen’.

Bron: De Volkskrant, 6 januari 2007

« Terug

Reacties op 'De brede visie van de ChristenUnie (Volkskrant)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2007

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari