PerspectieF in overzichtartikel in Reformatorisch Dagblad over Katholieken

dinsdag 30 januari 2007 16:38

DEN HAAG - Op de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg staan enkele rooms-katholieken. Een historisch overzicht van het debat over de toelating van rooms-katholieken tot een protestantse partij.

30 MAART/1 APRIL 1948: Tijdens het Amersfoorts congres richten leden van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) op. Alleen vrijgemaakten mogen lid worden.(is0(

27 MEI 1972: Besprekingen tussen het Nationaal Evangelisch Verband (een bundeling van verontruste leden uit de Anti-Revolutionaire Partij) en het GPV lijden schipbreuk. NEV’ers willen op basis van gelijkwaardigheid met het GPV overleggen, maar de partij is daartoe niet bereid.

15 MAART 1975: NEV’ers en andere orthodoxe protestanten die zich niet thuis voelen bij GPV, SGP, ARP en CHU richten de Reformatorische Politieke Federatie op. Iedereen die de grondslag, de Bijbel als het Woord van God, onderschrijft, kan lid worden. Het partijbestuur raadt rooms-katholieken af lid te worden, maar in de loop van de jaren sluiten zich toch enkele tientallen roomsen aan bij de partij.

22 JANUARI 2000: RPF en GPV gaan een politieke unie aan. In de naam van de nieuwe partij, ChristenUnie, komen de termen gereformeerd of reformatorisch niet meer voor. Elke partij behoudt haar eigen toelatingsbeleid. Enkele jaren daarvoor verruimde het GPV de toelatingscriteria iets. In individuele gevallen konden leden van de Christelijke Gereformeerde Kerken en van de Hervormde Kerk zich aansluiten.

3 JUNI 2000: De directeur van de Wetenschappelijk Instituut van de RPF, dr. R. Kuiper, zegt in deze krant dat rooms-katholieken geen lid kunnen worden van de ChristenUnie: „Wij zijn erg gesteld op het confessionele karakter van de partij.” Kuiper reageert daarmee op toenaderingspogingen van de rooms-katholieke prof. dr. F. W. Rutten tot de ChristenUnie. Deze oud-secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken voelt zich niet meer thuis bij het CDA.

6 JULI 2001: ChristenUniefractievoorzitter Van Dijke zegt in het Katholiek Nieuwsblad dat ook verontruste rooms-katholieken hun stem kunnen uitbrengen op zijn partij.

29 APRIL 2002: ChristenUnielijsttrekker Veling verklaart in het Katholiek Nieuwsblad dat zijn partij na de verkiezingen van 15 mei dat jaar een discussie wil over de gereformeerde grondslag van de partij.

11 JUNI 2002: Een ruime meerderheid van het kader van de ChristenUnie wil dat de partij zich openstelt voor rooms-katholieken die de Uniegrondslag van de partij kunnen onderschrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen in Groningen.

8 NOVEMBER 2003: De federatieraad van de RPF en de algemene vergadering van het GPV stemmen unaniem in met een fusie. De nieuwe grondslag is vergelijkbaar met die van de RPF. De partij fundeert haar politieke overtuiging op de Bijbel, „die door de drie formulieren van enigheid wordt nagesproken.” De gereformeerde belijdenis wordt dus wel genoemd, maar om lid te kunnen worden is directe en letterlijke onderschrijving ervan niet nodig.

6 FEBRUARI 2004: Een onderzoek door de ChristenUnie-jongeren bevestigt dat de helft van het ChristenUnie raads- en Statenleden voor het lidmaatschap van rooms-katholieken is. Het lokale kader van de ChristenUnie spreekt over katholieken als „een aanwinst” voor partij.

11 APRIL 2006: In DenkWijzer, het studieblad van het wetenschappelijk instituut van de ChristenUnie, houden diverse partijprominenten een pleidooi om de binding aan de gereformeerde belijdenisgeschriften los te laten zodat evangelische en rooms-katholieke „broeders en zusters” volwaardig in de partij kunnen participeren. ChristenUnieleider Rouvoet laat direct weten geen behoefte te hebben aan een discussie over de grondslag van de partij. Hij wil zijn energie steken in het voeren van christelijke politiek.

29 JANUARI 2007: In de media verschijnen berichten dat de ChristenUnie in Limburg rooms-katholieken op de kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart heeft geplaatst. Daardoor ontstaat in de media opnieuw een discussie over het thema. Van Rhee, directeur van het partijbureau van de ChristenUnie, geeft in deze krant aan dat er zijns inziens geen officiële partijdiscussie nodig is: rooms-katholieken kunnen lid worden van én actief zijn in de partij.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 30 januari 2007

« Terug

Reacties op 'PerspectieF in overzichtartikel in Reformatorisch Dagblad over Katholieken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2007

november

oktober

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari