Tussenbalans Houd de ChristenUnie scherp in RD

standaardzaterdag 25 april 2009 18:19

Nog 23 dagen en dan is de 100 dagen tour van PerspectieF in het kader van “ Houdt de ChristenUnie scherp” voorbij. Gisteren verscheen in het Reformatorisch Dagblad een tussenbalans. "De ChristenUnie wil een debatpartij zijn en debat zal ze krijgen."

PerspectieF houdt CU scherp

Gerard Vroegindeweij

ROTTERDAM - „Houd de ChristenUnie scherp." Onder dat motto 'controleert' de CU-jongerenorganisatie Perspectief de moederpartij. Doet de ChristenUnie in Den Haag wel voldoende om uitvoering van enkele gevoelige afspraken in het regeerakkoord af te dwingen?

Ruim twee jaar geleden sloten CDA, PvdA en ChristenUnie een regeerakkoord en elke partij kon daarin winstpunten terugvinden. Perspectief wil weten of het kabinet de winstpunten van de ChristenUnie ook daadwerkelijk omzet in klinkende munt.

De jongeren hebben vijf thema's uitgezocht waarop ze hun controle loslaten. Dat is allereerst de abortusparagraaf in het regeerakkoord. Daarover is afgesproken dat er een positief en samenhangend pakket komt, gericht op het bieden van alternatieven voor zwangerschapsafbreking. Het tweede punt betreft vermindering van het aantal koopzondagen. In het akkoord staat dat oneigenlijk gebruik van de toerismebepaling in de Winkeltijdenwet wordt tegengaan.

Het derde punt dat de jongeren toetsen is de totstandkoming van de centra voor Jeugd en Gezin. In elke gemeente moet zo'n centrum komen met daarin naast een consultatiebureaus andere opvoedondersteunende organisaties. Het vierde thema dat de jongeren onder de loep nemen is ontwikkelingssamenwerking. Nederland moet er een schepje bovenop doen om de Millennium ontwikkelingsdoelen te behalen.

Net zoals het kabinet twee jaar geleden honderd dagen op pad ging om te kijken hoe ze met burgers en organisaties het best de doelen uit het regeerakkoord kon uitwerken, gaan de ChristenUniejongeren ook honderd dagen op pad om te kijken wat er tot nu toe van de doelstellingen terecht is gekomen. Eind mei bieden ze ChristenUniefractievoorzitter Slob een boekje aan met hun bevindingen.

De jongeren zijn ondertussen al 77 dagen onderweg. Gisteren bezochten ze een van de eerste centra voor Jeugd en Gezin, die in Rotterdam Delfshaven. Minister Rouvoet deed dit centrum ook aan tijdens zijn honderddagentournee. In het centrum blijkt een enthousiaste groep mensen aanwezig die oog heeft voor ieder kind in de wijk.

De ChristenUniejongeren hebben zelf een onderzoekje uitgevoerd onder een twaalftal grotere gemeenten. Daaruit blijkt dat in de meeste gemeenten de centra goed van de grond komen, maar dat de schotten tussen de verschillende organisaties die zijn gehuisvest achter de voordeur van de centra eigenlijk weg moeten. Tot verrassing van de jongeren is het centrum voor jeugd en gezin in Rotterdam Delfshaven al bezig met die integratie.

In de weken die nog resteren, moet Perspectief nog werk gaan maken van het thema godsdienstvrijheid. Op het gebied van Ontwikkelingssamenwerking zijn ze „verontrust." Ze vrezen dat dreigende bezuinigingen in de komende jaren de Millenniumdoelstellingen eerder verder wegbrengen dan dichtbij. Ze vinden dat de ChristenUniefractie waakzaam moet zijn.

Uitgesproken pittig zijn de bevindingen van de jongeren op het terrein van koopzondagen en terugdringing van het abortuscijfer. Ze vinden dat het initiatiefwetsvoorstel van SP en SGP over koopzondagen meer recht doet aan de afspraak in het regeerakkoord dan het kabinetvoorstel. Ze roepen de fractie dan ook op het initiatief te steunen.

Over de uitwerking van de afspraken over vermindering van het aantal abortussen, zijn de jongeren negatief. „De alternatieven voor abortus resulteren nog niet in een daling van het aantal abortussen en daarmee blijven deze maatregelen een wassen neus", zo constateren ze op de site houddechristenuniescherp.nl, die ze speciaal in het leven riepen voor hun honderddagentoer.

Perspectiefvoorzitter IJmert Muilwijk verwacht dat het boekje dat de jongeren zullen uitbrengen binnen de partij stof zal doen opwaaien: „De ChristenUnie wil een debatpartij zijn en debat zal ze krijgen."

 

« Terug

Reacties op 'Tussenbalans Houd de ChristenUnie scherp in RD'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari