Ledental steeg in 2004 met 41 procent!

woensdag 13 april 2005 17:39

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren ging naar verhouding in 2004 het sterkst vooruit in ledenaantal. Dat blijkt uit een onderzoek van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. PerspectieF is nog steeds een van de grootste jongerenorganisaties met een totaal van ruim 2200 leden.

PerspectieF, ChristenUnie-jongeren ging naar verhouding in 2004 het sterkst vooruit in ledenaantal. Dat blijkt uit een onderzoek van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Ons ledenaantal steeg 41 procent met 571 leden in het afgelopen jaar. PerspectieF is nog steeds een van de grootste jongerenorganisaties met een totaal van ruim 2200 leden.
 
We zijn dankbaar voor deze stijging en zullen ook voor al die nieuwe leden door blijven gaan met ons werk!
 
 
Persbericht van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen:

 
Jongerenorganisaties van politieke partijen boekten in 2004 winst (Nieuwsbericht van DNPP)
 
 
Groningen, 13 april 2005
 
In tegenstelling tot de politieke partijen boekten de jongerenorganisaties van de partijen in 2004 gezamenlijk aanzienlijke ledenwinst. Na een jarenlange teruggang steeg hun gezamenlijke ledental in 2003 weer, een groei die zich vorig jaar voortzette. In totaal ging het ledental van de jongerenorganisaties vooruit van 12.613 in januari 2004 tot 15.157 in december 2004 – dat wil zeggen een toename 2.544 leden (20%). Deze aantallen betreffen de leden in de zogeheten ‘subsidiabele leeftijd’ van 14 tot en met 27 jaar, waarover de jongerenorganisaties subsidie ontvangen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Sommige jongerenorganisaties hanteren ruimere leeftijdsgrenzen en hebben daardoor een hoger aantal ingeschreven leden. Zo worden bij de SGP-jongeren ook de jongeren tot en met 14 jaar meegeteld die zich gratis hebben geabonneerd op het jeugdmagazine. Wanneer al deze leden van de jongerenorganisaties worden meegerekend, dan bedroeg het totale aantal leden in januari 2004 19.373 en in december 2004 22.979 (een winst van 3.606).
Omwille van de vergelijkbaarheid wordt hier uitgegaan van de ledentallen van de jongerenorganisaties in de subsidiabele leeftijd. Naar verhouding ging PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, het sterkst vooruit (41%) – en dat terwijl de ChristenUnie zelf in 2004 leden verloor. Hetzelfde verschijnsel deed zich voor bij de jongerenorganisaties van het CDA, de PvdA en de VVD. Terwijl de moederpartijen in ledental achteruit gingen, steeg het ledental van het CDJA, de Jonge Socialisten en de JOVD behoorlijk.
Omdat zij leeftijdsgrenzen hanteren, zijn de jongerenorganisaties vanzelfsprekend veel kleiner dan de politieke partijen zelf. Telden de in de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen aan het einde van 2004 samen ruim 300.000 leden, hun jongerenorganisaties kwamen niet verder dan ruim15.000. Dit neemt niet weg dat deze organisaties voor de politieke partijen van groot belang zijn: zij fungeren onder meer als kweekvijver voor politiek talent.
 
Bron: www.dnpp.nl  (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen)
 
OVERZICHT
Overzicht ledenaantallen jongerenorganisaties in de subsidiabele leeftijd (14-27 jaar), per 1 januari 2004 en 31 december 2004
 
Jongerenorganisaties
1/1/
2004
31/12
2004
+/-
Saldo
(%)
    Totaal aantal ingeschreven leden
1/1/2004
31/12/2004
Christen Democratisch
Jongeren Appèl (CDA)
700
850
+ 150
+ 21,4
1.175
1.300
Jonge Democraten (D66)
1400
1.450
+ 50
+ 3,6
1.737
1.730
Dwars (GroenLinks)
837
909
+ 72
+ 8,6
900
1.047
Jonge Socialisten (PvdA)
1.106
1.305
+ 199
+ 18,0
1.106
1.305
SGP-jongeren (SGP)
4.733
5.602
+ 869
+ 18,4
10.456
12.330
Jongeren Organisatie
Vrijheid en Democratie (VVD)
1.054
1.230
+ 176
+ 16,7
1.221
1.391
PerspectieF (ChristenUnie)
1.387
1.958
+ 571
+ 41,2
1.655
2.203
Jonge Fortuynisten (LPF)
273*)
180*)
- 93
- 34,1
 
 
ROOD (SP)
1.123
1.673
+ 550
+ 49,0
1.123
1.673
Totaal
12.613
15.157
 
 
19.373
22.979
 
*) schatting, door Jonge Fortuynisten opgegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bron: politieke jongerenorganisaties
Laatst gewijzigd:
13 april 2005 12:04

« Terug

Reacties op 'Ledental steeg in 2004 met 41 procent!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2005

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari