Jeugdgemeenteraad oplossing voor probleemjongeren

vrijdag 12 maart 2004 00:00

Ben Visser

Er wordt wat afgepraat over de aanpak van criminele jongeren en de oorzaken van hun crimineel gedrag. Bijna elke maand wordt er wel weer een nieuwe aanpak gelanceerd door de politiek of door welzijnsinstellingen. Veiligheid is in vele steden één van de speerpunten voor 2004. Waarom steeds maar weer praten over jongeren, waarom niet jongeren zelf oplossingen laten aandragen via het instellen van een jeugdgemeenteraad, zoals dit ook onlangs in Urk is gebeurd en waar de start veel belovend lijkt.

In sommige steden komt een jeugdgemeenteraad op zoals in Den Haag en Hardinsveld. Zo ook in de gemeente Urk. Urk kent sinds de zomer van 2003 een Jeugdgemeenteraad. Urk is een gemeente die voor 50% uit jongeren bestaat. Het is een bruisende en dynamische gemeenschap. Natuurlijk horen bij dat grote aantal jongeren de nodige problemen. Het drugs- en drankgebruik onder jongeren in Urk is veel te hoog en heeft zelfs geleid tot zelfmoord.

Actieve jongeren uit verschillende lagen van de bevolking kwamen bij elkaar in jongerenpartijen. Het CdjA werd opgericht, de SGP jongeren kwamen er al gauw achteraan en ook de jongerenafdeling van de ChristenUnie werd in het leven geroepen. Deze jongeren staken de koppen bij elkaar en wilden een gezamenlijk overleg orgaan realiseren. Ze hadden gelezen dat er in Hardinxveld-Giessendam een jeugdgemeenteraad was opgericht, dat leek de Urker jongeren ook wel wat!

Er werd contact gezocht met de gemeente Urk. Deze stond er positief tegenover om een soort jeugdraad te helpen oprichten maar, de jongeren moesten het zelf doen! Een eerdere poging om een jeugdraad op te richten was in het verleden al gestrand omdat er niet genoeg activiteit in de groep zat. IDA, daar staat of valt een jeugdraad mee; Initiatief, Durf en Actie zijn de ingrediënten die succes maken.

Zo gezegd, zo gedaan. Een oprichtingswerkgroep werd in het leven geroepen en een paar maanden later kon de Commissie Jeugdgemeenteraad van start gaan. De burgemeester sprak de zittende jongerenvertegenwoordigers tijdens de installatie toe: “U maakt nu als commissie officieel onderdeel van het Nederlandse openbaar bestuur uit. Wees daar waar de jongeren zijn en wacht u voor een vergadercultuur. De gemeente Urk is blij met jullie en wenst jullie alles toe wat jullie nodig hebben om jullie taak goed te doen.”

De commissie JGR kan het college gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die de jeugd aangaan adviseren, ze heeft dus geen beslissingsbevoegdheid. Onderwerpen die momenteel spelen zijn; Alcohol & Drugs, uitgaan & vrije tijd, sportbeleid en werkgelegenheid.

De jongeren hebben als missie: “De jongeren van Urk een stem geven in de politiek.” De ene partij doet dat vanuit haar geloofsovertuiging, de ander Theocratisch, pragmatisch of is “non-religieus”. De politieke samenstelling is een afspiegeling van de Gemeenteraad. Voor de Urker situatie zijn dat 17 leden. 5 van het CDA, 5 van de ChristenUnie, 5 SGP-ers en 2 leden van de Unie gemeentebelangen (lokale partij)

Tot nu toe gaat het goed. De JGR is een politieke factor van formaat en wordt serieus genomen. De pers springt er bovenop, de jongeren worden gehoord. PerspectieF, de jongerenafdeling van het ChristenUnie, heeft een aantal malen het voortouw genomen.

Een lokale krant kwam met de vraag of de jongerenraad een vaste wekelijkse rubriek wilde. Uiteindelijk was iedereen vóór en was de vaste rubriek die bij toerbeurt door de jongerenpartijen geschreven wordt, een feit.

Resultaten
De ChristenUnie jongeren kwamen in samenwerking met stichting sportpromotie Urk met een voorstel om een multi-functioneel sportveld aan te leggen. Nike sponsorde €20.000 en er kwam nog €30.000 uit het bedrijfsleven. De gemeente had nog €12.500 in een potje voor aanleg van zgn. “trapveldjes” Het advies werd overgenomen in een amendement van de ChristenUnie. De gemeenteraad stemde unaniem vóór.

Stichting Waypoint werd opgericht, een christelijke stichting die hulp verleent aan drugsgebruikers. 20 vrijwilligers onder aanvoering van de bekende Krijn de Jong uit Amsterdam. PerspectieF Urk heeft warme contacten met deze stichting, herkent zich in hun Fundament en nam contact op. Stichting Waypoint kreeg zoveel werk op haar weg dat ze het niet langer met vrijwilligers konden doen. Ze hadden subsidie nodig. PerspectieF ging aan de slag, zette het op de agenda. Ze nodigden Krijn de Jong, de politie en een horeca medewerker uit om de situatie toe te lichten en het voorstel kracht bij te zetten. Lokale pers, Regionale kranten en zelfs Omroep Flevoland was met camera’s gekomen om alles vast te leggen. Na een stevig debat kwam het PerspectieF voorstel: “de JGR adviseert het college om deze stichting alle politieke en financiële ondersteuning te geven die zij nodig heeft,” in stemming en werd met meerderheid aangenomen en doorgestuurd naar het college.

De gemeenteraad pikte het signaal op en kwam met een raadsbreed amendement waarin stichting Waypoint een aanmoedigingssubsidie van €5.000 werd toegekend. Momenteel werkt stichting Waypoint aan haar subsidie aanvraag, PerspectieF en de ChristenUnie werken hierin ter ondersteuning mee.

Internationaal
Maar ook internationaal timmert de jeugdgemeenteraad aan de weg. In het kader van de dreigende visserij quota korting van 40%, die het einde van de Urker economie zou betekenen, kwam PerspectieF met een concept brandbrief aan de Haagse politiek, Minister Veerman, de Europese Commissie en eurocommissaris Franz Fischler. De brief ging namens de hele JGR de deur uit. Het signaal werd opgepikt. Ook door ChristenUnie Tweede-Kamerlid Arie Slob, die bij de minister voor de situatie van visserijgemeenten (15 in totaal) als de Urker pleitte. De desastreuze korting bleef achterwege.
Nu zijn er al in verschillende steden jeugdraden. Wat voegt dit toe, zal de vraag zijn. Een jeugdraad is er om de samenwerking tussen jongeren en jongerenorganisaties te bevorderen. Dat is goed en zeer nuttig, maar staat vaak nog ver af van de harde werkelijkheid van de problemen van alle dag in Amsterdam. Een jeuggemeenteraad kan inspelen op de actuele problemen, komen met concrete beleidsvoorstellen en eventueel de wethouder om opheldering vragen over zijn beleid.

Kortom, het concept Jeugdgemeenteraad werkt, mits IDA aanwezig is: Initiatief, Durf en Actie. De JGR is laagdrempelig voor de jeugd, kan zich een foutje of onconventionele standpunten veroorloven. Zo kan een jeugdgemeenteraad een brug slaan van de politiek naar (probleem)jongeren en worden er niet over jongeren maar door jongeren besluiten genomen. Een initiatief wat navolging in andere steden of dorpen verdiend. Wie volgt?


Ben Visser is fractievoorzitter van de ChristenUnie-jongeren op Urk

« Terug

Reacties op 'Jeugdgemeenteraad oplossing voor probleemjongeren'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

februari

januari