CU-politici wensen vertrek Blokland (RD)

vrijdag 12 november 2004 00:00

Bron: Reformatorisch Dagblad, 12 november 2004

DEN HAAG - ChristenUnie-politicus Blokland zou er goed aan doen zijn zetel in het Europees Parlement af te staan aan een kandidaat van onbesproken gedrag. Dat vindt een grote meerderheid van partijgenoten die de ChristenUnie vertegenwoordigen in gemeenteraden en Provinciale Staten.

De positie van Blokland staat morgen ter discussie tijdens een uniecongres in Doorn. Kiesverenigingen moeten zich dan uitlaten over een motie van de afdeling Reeuwijk. Die stelt dat de declaratieaffaire die dit voorjaar de campagne voor de EP-verkiezingen ontsierde, onvoldoende adequaat is afgehandeld. Om schoon schip te maken, zou het bestuur Blokland alsnog tot aftreden moeten bewegen.

Naast de kiesverenigingen heeft ook de zogeheten bestuurdersvereniging van de ChristenUnie stemrecht. Tot die vereniging behoren de politieke vertegenwoordigers van de partij, raads- en statenleden, burgemeesters, wethouders, kamerleden en europarlementariër Blokland zelf. Tezamen hebben zij het recht om tijdens uniecongressen vijf stemmen uit te brengen.

Tot op heden heeft de bestuurdersvereniging van dat recht geen gebruikgemaakt, maar dat gaat morgen waarschijnlijk veranderen. Een eigen peiling onder de leden heeft recent uitgewezen dat de meeste raads- en statenleden het aftreden van Blokland noodzakelijk vinden om tot een goede afronding van de declaratieaffaire te komen. Overigens kiest de Tweede-Kamerfractie in dezen geen positie.

De vijf stemmen van de bestuurdersvereniging kunnen een belangrijke signaalfunctie hebben. Het bestuur van de ChristenUnie heeft bij de motie uit Reeuwijk geen preadvies willen geven en laat het oordeel dus aan de afdelingsvertegenwoordigers. Wel geeft het bestuur in een kanttekening aan dat het zich niet in een „hiërarchische relatie” bevindt met de gekozen volksvertegenwoordigers.

Partijvoorzitter Van Daalen zal het uniecongres morgen daarnaast voorhouden dat er sinds het opstellen van de motie door de afdeling Reeuwijk wel weer het een en ander is gebeurd. Blokland is zijn belofte nagekomen om een onafhankelijke deskundige naar zijn autokostenvergoeding te laten kijken, en heeft 3100 euro teruggestort in de kas van het EP. In deze krant gaf Van Daalen in reactie daarop aan dat wat het bestuur betreft daarmee „de kous af” was.

Blokland zelf is vooralsnog niet van plan op te stappen. Hij heeft daar in een eerder stadium goed over nagedacht, maar beroept zich nu op het mandaat dat hij in juni van de kiezer heeft gekregen voor een periode van vijf jaar. „Het moet wel heel bont zijn, wil je zo’n mandaat naast je neerleggen. Ik heb een rein geweten en heb in biddend opzien de conclusie getrokken dat ik moet aanblijven.” Op het moment dat Blokland in het EP werd herkozen, was de affaire al breed bekend.

Voorzitter Marcel Benard van de ChristenUnie-jongeren wil Blokland morgen vragen een aandeel te nemen in de 32.000 euro aan accountantskosten die de partij in verband met de declaratieaffaire heeft gemaakt. Blokland peinst daar niet over, omdat hij „geen opdrachtgever” van het onderzoek was en het er zelfs niet mee eens was dat het werd gehouden. De jongerenorganisatie heeft op het congres een stem die voor dertig telt.

« Terug

Reacties op 'CU-politici wensen vertrek Blokland (RD)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

februari

januari