'Binnengevochten in de partij, maar niet welkom'

zaterdag 20 maart 2004 00:00

'Binnengevochten in de partij, maar niet welkom'


door onze redacteur Piet H. de Jong

AMERSFOORT - ,,Als ik moet kiezen tussen de zestiende eeuwse ketterij van de ChristenUnie of de ketterij van de twintigste eeuw van het CDA, dan weet ik het wel.'' In een notendop is dat de diepe overtuiging én drijfveer van Arnout van Kempen zich bij de ChristenUnie als lid aan te melden.


Van Kempen is orthodox rooms-katholiek. Hij neemt zijn staatsburgerschap dermate serieus dat hij niet wil stemmen op een partij waarvan hij geen lid is of kan zijn. Na uitvoerige correspondentie met het wetenschappelijk bureau van de ChristenUnie over de grondslag van de partij, inclusief de Uniefundering, trok Van Kempen de conclusie dat hij zich kon aanmelden als partijlid.

Hij is niet het enige rk-lid. Hoeveel er meer zijn is niet bekend, omdat de ledenadministratie iemands kerkelijke achtergrond niet registreert. Niettemin wilden de ChristenUnie-jongeren de kwestie van rooms-katholieke leden wel eens aan de orde stellen. Begin vorige maand publiceerde het jongerenblad Perspex een onderzoek onder een flink deel van de raadsleden van de partij. Van de 92 politici was bijna de helft ervoor rooms-katholieken als partijgenoten te verwelkomen. Zo niet het Houtense raadslid Caspar Voorberg. Hij reageerde scherp afwijzend op de vraag. Voor de jongeren reden Van Kempen en Voorberg uit te nodigen in hun politiek café dat voor de gelegenheid samenviel met het partijbureau.

Niet slechts Van Kempen had zich grondig op z'n lidmaatschap bezonnen, ook Caspar Voorberg ging niet over één nacht ijs. Na zijn snelle afwijzing van rk-partijleden is hij zich op advies van een fractiegenoot nader gaan verdiepen in de materie. Hij ging op bezoek bij pastoor Peters in Houten. Vooraf gaf hij hem de Drie Formulieren van Eenheid - de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelberger Catechismus en de Dordtse Leerregels - ter bestudering. ,,Twee uur lang hadden we een zeer prettig gesprek'', vertelt Voorberg de vijftien jongeren in het café. Het verlossingswerk van Jezus Christus alleen in relatie tot de betekenis van Maria en het doen van goede werken bespraken de Houtenaren met elkaar.

Caspar Voorbergs conclusie was dat er wezenlijke verschillen blijven. ,,Een rooms-katholiek kan geen lid worden van de ChristenUnie, tenzij hij de Uniefundering onderschrijft. En die Bijbelgetrouwe rk-leden zijn er'', erkende het raadslid. Voor Caspar Voorberg staat vast dat de genoemde belijdenissen nog altijd rijk van inhoud zijn, zeer actueel en Gods Woord naspreken. Die conclusie trok hij na een studie voor de bijbelkring waarvan hij lid is.

Arnout van Kempen liet blijken van hetzelfde studieuze soort te zijn als zijn gesprekspartner. Nadat partijleider Rouvoet vorig zomer op het Flevofestival aangaf dat zijn partij met enige regelmaat te maken heeft met op de deur kloppende rooms-katholieken, deed Van Kempen dat ook indringend. Hij kreeg antwoord op al zijn vragen en ondanks overblijvende verschillen besloot hij zich te melden als lid. ,,Mijn conclusie was, okay. Ik onderschrijf die belijdenissen voor zover de partij dat van me vraagt. In hoofdlijnen vormen de Drie Formulieren van Eenheid geen probleem voor mij.''

Al gaf Van Kempen wel toe dat de opmerking over de mis als 'paapse ketterij' hem veel pijn doet. ,,Dat ik onderschrijf ik niet. Toch was er genoeg overeenstemming om me aan te melden.'' Toen een van de jongeren hem de vraag stelde of hij zich bij de ChristenUnie welkom voelde, was zijn antwoord: ,,nee''. Dat hoeft voor Arnout van Kempen ook niet, omdat een politieke partij nu eenmaal geen gezelligheidsclub is. De partij streeft doelen na die hem zeer aanspreken. Om die reden wilde hij zich als partijlid aansluiten. ,,Ik heb me binnengevochten. Er was net genoeg basis om de Uniefundering te onderschrijven. Ik vind ook niet dat de ChristenUnie moet zeggen tegen rooms-katholieken: worden jullie maar lid want die belijdenissen doen er niet toe.''

De jongeren wilden van de ook aanwezige partijvoorzitter wel eens vernemen wat die ervan vond. Thijs van Daalen citeerde oud-RPF-leider Meindert Leerling die zei dat ieder die zich vriend van Jezus noemt van harte welkom is in de partij. Het GPV daarentegen kwam voort uit een kerkelijk gebonden traditie. Binnen de ChristenUnie moeten beide tradities elkaar leren verstaan. ,,De ChristenUnie is geen theologische of kerkelijk gebonden partij, maar ze staat wel in een traditie.'' In die traditie, aldus de partijvoorzitter, spelen de belijdenisgeschriften een belangrijke rol. ,,Die geschriften trekken vanuit het verleden sporen naar de toekomst, dat geeft houvast.''

Van Daalen hoort wel eens van partijgenoten die menen dat de ChristenUnie de poorten gesloten houdt voor rooms-katholieken die lid willen worden. ,,Dat is een vooringenomen standpunt, want er is geen uitspraak van het bestuur of van het Uniecongres die dat heeft vastgelegd.'' Wat de partijvoorzitter betreft komt die uitspraak er ook niet. ,,Ik heb liever dat we het over de politieke inhoud hebben dan over de vraag uit welke kerk iemand komt.'' De partijgenoten Van Kempen en Voorberg trokken na afloop hun visitekaartjes om een afspraak te maken voor een nadere kennismaking.

Bron: Nederlands Dagblad 20 maart 2004

« Terug

Reacties op ''Binnengevochten in de partij, maar niet welkom''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

februari

januari