GMV kiest voor Zwolle als actiestad (ND)

maandag 04 oktober 2004 00:00

door onze redacteur Eduard Sloot

ZWOLLE - Terwijl uitpuilende treinen richting Amsterdam vertrekken en volle perrons achterlaten, start niet ver daar vandaan, bij het kantoor van de christelijke vakorganisatie GMV in Zwolle, een andere manifestatie. Ruim honderd actievoerders kregen daar afgelopen zaterdag tijd en ruimte om hun ongenoegen kenbaar te maken over het voorgenomen kabinetsbeleid.


Het is voor het eerst dat het GMV een dergelijke actie organiseert. VakGMV voorzitter Jan Lanting geeft de aftrap. Hij legt uit waar het om gaat: ,,De sociaal zwakkeren tellen niet meer mee voor het huidige kabinet. Hiertegen komt het GMV in actie.'' Bert Tol, manager van VakGMV is ook teleurgesteld: ,,Rond het najaarsakkoord van 2003 lagen we goed op koers, totdat het overleg met het kabinet stukliep.'' Het grootste breekpunt lag volgens hem bij het behoud van een collectief gefinancierd prepensioen, terwijl de regering koos voor individuele regelingen. Tol vindt dat het kabinet daarna een verkeerde lijn heeft gekozen ,,Natuurlijk is het belangrijk dat werkgevers en werknemers hun eigen verantwoordelijkheid nemen, maar dat mag niet ten koste gaan van de chronisch zieken, WAO'ers en werklozen in dit land.''

Tineke Huizinga, Tweede-Kamerlid voor de ChristenUnie kan zich goed in die conclusie vinden. ,,Dit kabinet wil solidariteit voor de toekomst, maar zet daarmee de solidariteit in het heden onder druk. Het is waar dat de vergrijzing veel geld kost en dat we ons moeten inzetten om de welvaartsstaat in stand te houden, maar daarbij moet voldoende aandacht blijven voor de zwakkeren in de samenleving.'' Het argument dat burgers de gekozen regering moeten respecteren gaat volgens het kamerlid niet op. ,,Gedelegeerde verantwoordelijkheid hoeft de samenleving toch niet monddood te maken?'' Volgens Huizinga staat het kabinet 'met de rug naar de samenleving'. ,,Wij willen geen polarisatie, maar willen juist de dialoog aangaan en de vertrouwensbreuk die er is weer herstellen.'' Belangrijk aspect hierin is volgens haar dat de sociale partners (overheid, werkgevers en werknemers, red.) het overleg weer oppakken.

Christelijk geluid

Net als in Amsterdam gaat het er rustig aan toe in Zwolle. Geen joelende menigte, maar af en toe een instemmend applaus. Dit betekent echter niet dat het de bezoekers geen ernst is. Uit de discussies blijkt dat men bezorgd is over de afkalvende solidariteit in Nederland.

Erik Pool (47) en Ronald Bakker (34), beiden wijkagent, storen zich vooral aan de manier waarop het kabinet zijn plannen doorvoert, zonder rekening te houden met het draagvlak in de samenleving. Pool had wel willen demonstreren in Amsterdam. ,,Maar ik heb geen zin om bij problemen in aanraking te komen met mijn collega's''. Bakker staat achter de actie van het GMV en vindt het belangrijk om een christelijk geluid te laten horen.

Een van de weinige jongeren onder de aanwezigen is Nico Havinga (25) uit Duiven. Hij heeft een goede baan, maar wil wel zijn solidariteit betuigen. Hij is ook lid van de jongerenorganisatie van de ChristenUnie, PerspectieF, die wel meedoet met de demonstratie in Amsterdam. Toch kiest hij liever voor de bijeenkomst in Zwolle. ,,Ik vind het niets om in Amsterdam tegen bepaalde mensen of partijen te demonstreren. Het gaat mij om de inhoud van het kabinetsbeleid.''

In Zwolle zijn ook mensen aanwezig die direct last ondervinden van het huidige sociale beleid. Bert van Eerde (58) uit Zuidhorn heeft jaren in het onderwijs gewerkt en zit nu in de WW. Hij is ontevreden hoe hij behandeld wordt en merkt dat het financieel minder wordt. Kritisch is hij over de regering. ,,Ze leven teveel in hun eigen wereldje en zien de problemen niet.'' Tegelijk relativeert hij zijn situatie: ,,Er zijn mensen die het zwaarder hebben.''

Mevrouw Koop (55) uit Zwolle is alleenstaand en kwam in de WAO nadat ze ongelukkig ten val was gekomen op haar werk. Haar uitkering van 700 euro is onvoldoende om van rond te komen. Door haar diabetes maakt ze veel extra kosten. Ze is afhankelijk geworden van haar kinderen, maar door zuinig te leven probeert ze toch zelfstandig te blijven. Koop is teleurgesteld in het kabinet: ,,Er wordt niet omgezien naar mensen die in situaties belanden waar ze zelf niet voor gekozen hebben.

Bron: Nederlands Dagblad, 4 oktober 2004

« Terug

Reacties op 'GMV kiest voor Zwolle als actiestad (ND)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

februari

januari