Arie Slob bezoekt PerspectieF Dalfsen (De Stentor)

maandag 29 maart 2004 00:00

Jongeren wel degelijk betrokken bij politiek

door Geert Hetterscheid

29 MAART 2004 - DALFSEN - De jeugd zou geen interesse hebben in politiek. Maar daar gaat PerspectieF Dalfsen iets aan doen, want jongeren willen wel degelijk meepraten en beslissen over zaken die hun leven aangaan. Zaterdagavond presenteerde zich een betrokken groep christelijke jongeren om de relatie politiek en jeugd nieuw leven in te blazen.

In Overijssel heeft, na Kampen en Staphorst, nu ook Dalfsen een afdeling PerspectieF. De gemeente had ooit een afdeling Gereformeerd Politiek Jongeren Contact. Drie jaar na het ontstaan van de ChristenUnie is de draad weer opgepakt. PerspectieF is de landelijke jongerenorganisatie (12-30 jaar) van de ChristenUnie met 2300 leden. De vereniging wil zich in een vernieuwend politiek landschap profileren als organisatie die met een ruime blik op de toekomst het publieke debat wil aangaan, met als doel de christelijke politiek hoog op de agenda te zetten.

PerspectieF presenteerde zich in één van de vergaderruimtes van de gereformeerde kerk in Dalfsen. De vriendengroep die een half jaar geleden het initiatief nam voor deze bijeenkomst, sjouwt tot kort voor de aanvang met stoelen, koffiekannen en cake. Vijf jongens, allemaal van rond de twintig jaar, vormen het voorlopig bestuur. Ze zijn benieuwd wat de opkomst zal zijn. Sibrand de Boer verduidelijkt het doel van de bijeenkomst met te zeggen dat het gaat over het leven van de jongeren, waarover door anderen wordt beslist. ‘Daar willen we zelf over meepraten.‘ PerspectieF-voorzitter Aldert de Boer opent de bijeenkomst met een korte lezing uit de Bijbel. Bij het aansluitend gebed vouwen de veertig bezoekers de handen. Voor deze startbijeenkomst hebben de oprichters Tweede Kamerlid Arie Slob gevraagd te komen vertellen over zijn werk in de politiek. Slob benadrukt dat geloof niet enkel een privé-aangelegenheid is, zoals bepaalde politici willen. ‘Geloof moet ook doorklinken op het publieke terrein, in het bewust keuzes maken vanuit je christenzijn.‘

Onderwerpen waarmee Arie Slob als lid van de driekoppige CU-fractie in de Tweede Kamer te maken heeft zijn onder meer onderwijs, asielzoekers, abortus, euthanasie, natuur en milieu, ontwikkelingshulp en Afghanistan. ‘Het gaat om bij het aansturen van de overheid je verantwoordelijkheid te nemen en je christengeluid te laten horen.‘ In het debat dat volgt, passeren moskeeën, hoofddoekjes, Hell‘s Angels, bijzonder onderwijs, zwarte scholen de revue, evenals het wel of niet meeregeren en nemen van verantwoordelijkheid. ‘Hoe is dat te rijmen als je water bij de wijn zou moeten doen en je eigen standpunt niet wil loslaten?‘, vraagt een van de aanwezigen. Slob gaat uitvoerig in op de taken en verantwoordelijkheid die de overheid heeft. ‘Wel ruimte bieden,‘ zegt hij, ‘maar wel binnen de kaders van de wet. En optreden wanneer de grenzen worden overschreden. Zeker niet gedogen, zoals bijvoorbeeld het niét innen van belasting bij lastige groepen.‘

« Terug

Reacties op 'Arie Slob bezoekt PerspectieF Dalfsen (De Stentor)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2004

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

april

maart

februari

januari