PerspectieF in Putten opgericht

woensdag 17 mei 2006 16:28

'Geloof en politiek'. Een logische combinatie of juist twee begrippen die ver uit elkaar liggen? Het thema 'Geloof en Politiek' gold als sluitstuk van de oprichtingsvergadering van PerspectieF Putten. Op maandag 15 mei in kelder van Aker werd dit onderwerp door een dertigtal jongeren bediscussieerd in een zogenaamde 'lagerhuisdiscussie'.

De avond begon met een spectaculaire film over tal van onderwerpen die in Putten momenteel actueel zijn. Het was de start van de oprichtingsvergadering van PerspectieF Putten. Een zevental jongeren uit Putten heeft het plan opgevat om een Puttense afdeling van PerspectieF op te richten. Na de zelf geproduceerde film was het woord aan E.H. de Graaf, wethouder van 1998-2006 en nu raadslid voor de ChristenUnie. Hij vertelde iets over de historische context van de ChristenUnie en over de ChristenUnie Putten heden ten dage. Daarna was het woord aan Wilco van de Langemheen. In een korte presentatie gaf hij de toekomstplannen weer van PerspectieF Putten. PerspectieF Putten zal een klankbord zijn voor de Puttense jeugd wat betreft de Puttense politiek. Daarnaast zullen tal van activiteiten worden georganiseerd die een bepaalde politieke inslag zullen hebben.
 
Na de pauze werd het tijd voor de aanwezigen hun mening te geven over het thema 'Geloof en Politiek'. Door middel van een aantal stellingen en artikelen over dit thema vond er een levendige discussie plaats.
  
Jonathan van Tongeren, provinciaal contactpersoon van PerspectieF, gaf op het eind zijn reflectie weer op de discussie en vertelde over wat het lidmaatschap van PerspectieF in kan houden en welke activiteiten er zijn. De avond werd afgesloten met gebed en na afloop was het tijd om na te praten onder het genot van een drankje. Al met al was het een leerzame avond.
 
Info: Jonathan van Tongeren, 06-43778884 of pcp@perspectiefgelderland.tk
 

« Terug

Reacties op 'PerspectieF in Putten opgericht'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2006

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari