Verkleining van de gemeenteraden; een ramp voor de lokale democratie.

plattelandwoensdag 06 maart 2013 19:26

Op 14 februari heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel van Kamerlid Pierre Heijnen om de gemeenteraden te verkleinen. PerspectieF vindt dit een slechte zaak en is van mening dat een verkleining van de gemeenteraden een grote aantasting van de democratie op lokaal niveau is.

Sinds 2002 kan een wethouder niet meer tegelijkertijd gemeenteraadslid zijn, waar het tot die tijd verplicht was dat een wethouder ook lid van de gemeenteraad was. Vanaf 2002 heeft de invoering van dit dualisme dan ook geleid tot een toename van het aantal bestuurders, omdat het aantal raadsleden gelijk bleef, terwijl er wethouders bij kwamen. Volgens Heijnen is dit een onbedoeld gevolg van de dualisering van de gemeenten en daarom wil hij door een "dualiseringscorrectie" het aantal gemeenteraadsleden doen afnemen.

PerspectieF is het echter niet eens met de gedachtegang van Heijnen. Aan zijn plan zitten veel haken en ogen. Zo zal een afname van het aantal gemeenteraadsleden zorgen voor een taakverzwaring van de overblijvende raadsleden. Zeker nu het kabinet van plan is om verschillende taken van het rijk naar de gemeenten te verschuiven, zullen de raadsleden veel meer werk op zich moeten nemen. Onthoud hierbij ook dat er al verschillende taken zijn gedecentraliseerd sinds 2002. De toename van het aantal bestuurders is dus zeker geen overbodige luxe of een verkeerd effect van de dualisering, maar voorkomt dat raadsleden omkomen in het werk. Daardoor zou het namelijk steeds lastiger worden om mensen te vinden die de taak van gemeenteraadslid willen vervullen. Nu al stoppen veel raadsleden voor het einde van hun raadsperiode, omdat ze het takenpakket te zwaar vinden.

Een ander gevolg van de verkleining van de gemeenteraden zal zijn dat de pluriformiteit van de gemeenteraad afneemt. Kleine partijen zullen uit de raad verdwijnen, waardoor een deel van de burgers zich niet meer vertegenwoordigd zal voelen in de gemeenteraad. Daarnaast zal het voor gemeenteraadsleden lastiger worden om contacten met de burger te onderhouden. Juist het onderhouden van contacten met burgers is op het lokale niveau zo belangrijk, aangezien de politici daar van oudsher dicht bij de burgers staan.

Hoe nu verder? In de Tweede Kamer heeft dit voorstel het gehaald, dankzij een meerderheid van VVD, PvdA en 50 PLUS. Deze drie partijen hebben echter geen meerderheid in de Eerste Kamer. PerspectieF hoopt dan ook dat het voorstel van Heijnen in deze Kamer zal sneuvelen. Dit is de enige manier om dit plan dat, volgens ChristenUnie Kamerlid Gert-Jan Segers, het hart van de lokale democratie raakt, tot stoppen te brengen.

Jurjen Dieleman, Werkgroep Democratie, Bestuur en Burgerschap

« Terug

Reacties op 'Verkleining van de gemeenteraden; een ramp voor de lokale democratie.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari