Energie in 2050: nu al belangrijk

duurzaamheidwoensdag 06 maart 2013 19:28

Problemen als klimaatverandering en uitputting van grondstoffen brengen de noodzaak voor een schone energievoorziening in beeld. Op dit moment gebeurt er te weinig voor de ontwikkeling van een consistent energiebeleid gericht op duurzaamheid en energiezekerheid. Als jongeren kunnen we niet aan de kant blijven staan totdat een gezond Nederlands energiebeleid vanzelf tot stand komt. Omdat PerspectieF oog heeft voor de toekomst en zorg voor de schepping belangrijk vindt, gaat de denktank een ‘Energieplan 2050’ opstellen.

Het energiebeleid van de overheid in de laatste tientallen jaren kenmerkt zich door wisselvalligheid. De visie en richting van het energiebeleid is sterk onderhevig aan de bekende politieke ’smaken‘. Juist wanneer het gaat om duurzaamheid is het van belang om als overheid een breed gedragen toekomstvisie te hebben en deze vast te houden op de lange termijn. Daarom is de denktank Duurzaamheid hard bezig met het maken van een roadmap voor het energiebeleid tot 2050. Hiermee hopen we een aanzet te geven voor een consistent energiebeleid. Om er voor te zorgen dat onze roadmap door zoveel mogelijk partijen en politieke richtingen gedragen zal worden, hebben wij de visies en argumentatie van alle partijen in de Tweede Kamer op een rij gezet. Door hun argumenten zo veel mogelijk te betrekken in onze visie, hopen wij een breed draagvlak te creëren. In dit stukje geven wij dan ook een overzicht van de verschillende politieke visies op energie.

Een korte schets van de uiteenlopende argumenten: Bijna alle partijen geven aan dat Energie een belangrijk thema is en dat actie gewenst is. Immers, fossiele brandstoffen raken op, de aarde warmt op en Europese afspraken moeten worden nagekomen. De algemene teneur is dat het schoner, duurzamer en minder moet. Een aantal partijen, waaronder de ChristenUnie, pleit voor een zelfstandige energiemarkt, waarbij burgers zelf energie opwekken, eventueel in kleine gemeenschappen. Kernenergie is volgens veel partijen, behalve de SGP en de PVV, geen goede oplossing.

Los van de inhoudelijke argumentatie valt op dat sommige partijen met een uitgebreid scala aan acties en ideeën komen om de energiemarkt te verduurzamen, terwijl andere zich er gemakkelijk vanaf lijken te maken. De VVD meent voldoende energie aan het thema te hebben gegeven door aan te geven dat De Markt het probleem gaat oplossen en laat zich enkel leiden door de Europese afspraken. De Pvda, PvdD en de SGP daarentegen komen met tal van maatregelen en met een redelijk heldere, zij het uiteenlopende, visie.

De ChristenUnie geeft in haar verkiezingsprogramma duidelijk aan welke kant het op moet en waarom. Er worden zeven redenen genoemd voor een duurzamer energiebeleid, zoals:

  • Onze huidige (fossiele) energiebronnen zijn eindig;
  • De groeiende vraag naar energie en grondstoffen leidt tot prijsstijgingen; en
  • De enige florerende economie is een circulaire economie is, waarin grondstoffen worden hergebruikt en hernieuwbare energie de standaard is.

De uitgangspunten uit het verkiezingsprogramma zullen wij zeker verweven in onze roadmap, tezamen met de redenen die andere politieke partijen zien voor een duurzaam energiebeleid. Het ontbreekt de ChristenUnie echter nog aan concrete acties en beleidspunten. Wellicht dat die kunnen voorvloeien uit onze roadmap, die de weg naar een duurzaam energiebeleid tot 2050 plaveit.

« Terug

Reacties op 'Energie in 2050: nu al belangrijk'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2013

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari