Actief lid zijn van PerspectieF loont!

standaardmaandag 09 maart 2009 10:54

Een aantal maanden terug is er wetenschappelijk onderzoek verricht door Politicologie student Arko van Helden uit Zeist. Hij heeft in zijn onderzoek gekeken naar in welke mate actieve PerspectieF leden na beëindiging van het lidmaatschap van PerspectieF actief worden bij de ChristenUnie. Hieronder geeft hij een samenvatting van de resultaten.

Onderzocht is in welke mate politiek actieve jongeren die lid zijn geweest van PerspectieF actief worden in de ChristenUnie na beëindiging van het lidmaatschap van PerspectieF. Via een vragenlijst, toegezonden aan e-mailadressen van oud-bestuursleden van PerspectieF en uitgezet op de website van de ChristenUnie, is getracht oud-PerspectieF-leden te bereiken. Dit heeft geresulteerd in een selecte steekproef van zeventien respondenten, voornamelijk oud-bestuursleden. De onderzoeksresultaten zijn dus niet representatief voor de populatie van (doorgestroomde) PerspectieF-leden, aangezien slechts de 'bestuurlijke elite' is bereikt. Ook is de omvang van de steekproef te gering om uitspraken te kunnen doen over een mogelijk verband tussen een actieve betrokkenheid bij PerspectieF als jongere en een (even) actieve betrokkenheid bij de ChristenUnie als (jong)volwassene. Voor de 'toplaag' van PerspectieF geven de onderzoeksresultaten wel de indruk dat de doorstroming naar de ChristenUnie succesvol verloopt, dus dat een bestuursfunctie bij PerspectieF een rekruteringsfunctie vervult voor de ChristenUnie. Ook lijken de onderzoeksresultaten de (weinige) literatuur die voor handen is met betrekking tot de 'elitaire' samenstelling van jongerenafdelingen (vooral hoger opgeleiden) te bevestigen. Dat geldt ook voor de politieke carrièrefunctie van jongerenafdelingen van politieke partijen te bevestigen; lid (geweest) zijn van een jongerenafdeling geeft je een voorsprong bij een mogelijke politieke carrière als jongvolwassene!

Voor meer informatie kun je het hele verslag hier downloaden en mocht je naar aanleiding daarvan nog vragen hebben dan kun je contact opnemen met Arko van Helden (aenm.vanhelden@filternet.nl)

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
De ChristenUnie - daar zit PerspectieF in602,6 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Actief lid zijn van PerspectieF loont!'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari