Toekomst wetenschap ligt in samenwerking met politiek

aardboldinsdag 13 oktober 2009 07:56


Het Nederlandse kennissysteem staat al en tijdje onder druk. Ook tijdens de afgelopen Politieke Beschouwingen werd premier Balkenende door de Kamer bevraagd op onze mondiale positie in het wetenschappelijk onderzoek. Afgelopen vrijdag en zaterdag belegden twee leden van het InnovatiePlatform (platform van vertegenwoordigers van de Nederlandse kenniseconomie) een dialoogsessie.

Doel van de bijeenkomst was om met gedreven mensen uit de wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs, politiek en maatschappelijke organisaties tot concrete voorstellen te komen over hoe we in de toekomst in de wetenschap moeten investeren. Dit om onze open concurrentiekrachtige en duurzame economie te bereiken.


Wetenschap thematisch indelen?
Aan de politieke jongerenorganisaties werd gevraagd in de ochtendsessie op de tweede dag kritiek te leveren op de eerder bedachte modellen. Hieruit bleek dat veel modellen de wetenschap thematisch wilde indelen. Niet meer op grote schaal losse onderzoeken financieren, maar wetenschapsdisciplines meer laten samenwerken op een thema. Als land moeten we dan wel bepalen waar onze core competences zitten om zodoende de thema’s te kiezen. En er moet altijd ruimte blijven voor fundamenteel onderzoek, want naar het verleden kijkend hebben we daar het grootste gedeelte van onze technologische vooruitgang aan te danken!

Samenwerking politiek en wetenschap
Maar hoe gaat de politiek aan de burger verkopen dat er meer geld nodig is voor de kenniseconomie? Kan je uitleggen aan een caissière bij de supermarkt om de hoek dat zij moet meebetalen aan neutronenonderzoek? Het zal haar waarschijnlijk niets zeggen. Hierin ligt een handschoen die de wetenschap en de politiek samen moeten oppakken. Robert Heij, namens PerspectieF aanwezig bij de dialoogsessie, zegt dat juist een samenwerking tussen wetenschap en politiek een hoop kan verhelderen. Als de wetenschap duidelijk uitlegt waar zij mee bezig is en wat zij heeft bereikt, wordt het verhaal een stuk plausibeler. Robert zegt: “als je iemand uitlegt dat een wetenschapper een automotor maakt, dat een ander bezig is met een portier en nog een wetenschapper met een dashboard, snapt niemand waarom dit zo hard nodig is. Maar als je iemand op straat vertelt dat er gewerkt wordt aan de auto van de toekomst, snapt iedereen wat daarvan de behoefte is.”

Het is nu aan de politiek om visie te tonen door de kernkwaliteiten van ons land vast te stellen en de onderzoeksthema’s te ontwikkelen. Het is aan de wetenschap om aan de politiek, maar ook aan de burger te laten zien wat er bereikt is en waarom dat nodig is voor ons land. Op die manier werken we samen aan onze toekomst!

Wil je meedenken in de werkgroep Onderwijs, Jeugd & Gezin? Mail dan even met Rienette Sytsma, voorzitter van de werkgroep via onderwijs@perspectief.nu

« Terug

Reacties op 'Toekomst wetenschap ligt in samenwerking met politiek'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari