Opinieartikel Jeugd & Gezin

jeugdengezinwoensdag 06 mei 2009 17:29

In het kader van het PerspectieF project 'Houd de ChristenUnie scherp' werd er vandaag weer een opinieartikel in het Nederlands Dagblad geplaatst. Dit keer over centra voor Jeugd & Gezin. Het artikel volgt in een eerdere reeks van artikelen over ontwikkelingssamenwerking, abortus en koopzondagen. We zitten nu op dag 90 van de 100 dagentour waarin de regeringsdeelname van ChristenUnie wordt geëvalueerd. Check voor meer info: www.houddechristenuniescherp.nl

Organisaties binnen de Centra voor Jeugd en Gezin moeten beter samenwerken (ND)

Vol trots presenteerde de ChristenUnie aan het begin van deze kabinetsperiode haar eigen minister voor Jeugd en Gezin. Toch zijn we er nog niet met het oprichten van Centra voor Jeugd en Gezin door het hele land. De ChristenUnie moet ondanks de liberale tegenwind doorpakken en zorgen dat de eilandjescultuur in de jeugdzorg voor goed verdwijnt.

“In 2011 functioneert tenminste één Centrum voor Jeugd en Gezin in alle gemeenten die in 2007 een consultatiebureau hebben, en zijn de relevante geldstromen gebundeld.” Onder deze quote uit het regeerakkoord zette de ChristenUnie twee jaar geleden haar handtekening. De Centra voor Jeugd en Gezin zijn echter geen winstpunt op zich zelf. Het zijn middelen om jongeren en gezinnen te ondersteunen.

Deze centra hebben zichzelf als belangrijkste doel gesteld om preventief bezig te zijn. Het zijn soort inloophuizen voor ouders met vragen over opvoeding. Uit een peiling van PerspectieF, de jongerenorganisatie van de ChristenUnie onder verschillende gemeenten blijkt dat er veel verschillende organisaties terecht gekomen zijn onder het dak van het centrum van Jeugd en Gezin. Van consultatiebureau tot jongerenwerker. Een goede eerste stap. Maar de samenwerking tussen deze instanties verloopt verre van optimaal.

Ondanks de fysieke bundeling houden alle betrokken organisaties in het centrum hun eigen visie. De organisaties zitten nu met elkaar onder een dak, maar binnen zijn de muren nog veel te hoog. Zo hebben consultatiebureaus en de pedagogen nog steeds een eigen visie op het kind. Ze redeneren elk vanuit de eigen organisatie en het eigen belang. Op die manier krijgen we niet de afstemming waarvoor deze centras in de eerste plaats opgericht zijn.

De belangen van het kind mogen nooit ondergeschikt worden aan de verschillende organisatiebelangen Een fusie van alle partijen in de centra voor Jeugd en Gezin is de enige oplossing om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Op die manier gaan alle betrokkenen samen aan één doel werken: het welzijn van kind en gezin. Verdere eenheid stimuleert de laagdrempeligheid van de Centra waardoor kinderen en ouders er makkelijker naar binnen lopen.

Rouvoet moet juist een stap extra zetten in plaats van af te remmen zoals vanuit liberale hoek bepleit wordt. De binnenmuren in de Centra voor Jeugd en Gezin moeten worden afgebroken. Welzijn van kind en gezin staan immers voorop. Dan pas worden de Centra voor Jeugd en Gezin echt een winstpunt voor de ChristenUnie.

IJmert Muilwijk is voorzitter en Rienette Sytsma is lid van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

« Terug

Reacties op 'Opinieartikel Jeugd & Gezin'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari