PerspectieF stelt kamervragen

ijmert_kamervragenvrijdag 20 maart 2009 12:49

Sinds kort heeft PerspectieF samen met de ChristenUnie een werkgroep in Delft. Een groep studenten aan de Technische Universiteit onderzoekt de mogelijkheden om meer elektrische auto’s te stimuleren. Elektrisch rijden heeft veel voordelen. Toch gebeurt het nog niet op grote schaal. In samenwerking met Tweede Kamerleden vroegen we aan de ministers waarom.

De grote vraag is welke aanpassingen nodig zijn in wet- en regelgeving om deze geschikt te maken voor grootschalige toepassing van elektrische auto’s. Daarom werden er in samenwerking met Tweede Kamerlid Esme Wiegman en Ernst Cramer kamervragen gesteld aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken.

De werkgroep met studenten uit Delft gaat de komende tijd verder met onderzoek naar de mogelijkheden om eclectische auto’s vanuit de politiek te stimuleren. Hieronder de kamervragen die gesteld zijn:


Vragen van de leden Cramer en Wiegman-Van Meppelen Scheppink (ChristenUnie) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken over elektrisch rijden.

1. Kent u het bericht "Waarom de elektrische auto wegblijft" (*)?
2. Welke aanpassingen zijn nodig aan wet- en regelgeving om deze geschikt te maken voor grootschalige toepassing van elektrische auto's? Wanneer kan de Kamer deze voorstellen tegemoet zien? Waar zitten belemmeringen die innovatie op korte termijn in de weg staan die snel kunnen worden aangepakt?
3. Zijn de netbeheerders toegerust op de taak om het netwerk zodanig aan te passen dat grootschalige toepassing van elektrische auto's mogelijk is? Deelt u de mening dat ongesplitste bedrijven wel eens gemakkelijker tot een integrale oplossing zouden zijn gekomen?
4. Heeft de op termijn noodzakelijke toevoeging van intelligentie aan het netwerk invloed op de introductie van de slimme meter? Is de slimme meter al voorbereid op deze ontwikkelingen?
5. Wat is de rol van het Rijk bij de noodzakelijke internationale standaardisatie en hoe worden de netwerkbedrijven hiervoor aangestuurd?
6. Wordt er in de planning van elektriciteitsnetwerken voor nieuwbouwwijken al rekening gehouden met de noodzakelijke infrastructuur voor het opladen van elektrische auto's?
7. Deelt u de mening dat het netwerk nu al voorbereid moet worden voor het grootschalig opladen van elektrische auto's door bij wegonderhoud de benodigde kabels en andere voorzieningen voor zover daar geen standaardisatie voor noodzakelijk is al aan te leggen bij parkeervakken om zo in de toekomst kosten te besparen?

(*) De Pers, 10 maart 2009

 

« Terug

Reacties op 'PerspectieF stelt kamervragen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari