Resoluties voor het ChristenUnie congres: succes vanaf het begin

woensdag 30 september 2009 15:38

Op aanstaande zaterdag 3 oktober zal de ChristenUnie haar partijcongres in Zwolle houden. PerspectieF zal tijdens het partijcongres ook weer van zich laten horen. Dit gebeurt onder andere door de resoluties die PerspectieF heeft ingediend.

Hoewel het partijcongres nog moet plaatsvinden, heeft de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie de boodschap van PerspectieF in de resolutie over ontwikkelingssamenwerking zelfs al ten harte genomen. De kern van de resolutie was dat ook in economisch mindere tijden de overheid zich moet blijven inzetten om de ongelijkheid en armoede in de wereld te verminderen. Bovendien zijn investeringen in onder meer goed onderwijs, voldoende en veilig voedsel en drinkwater en betrouwbare medische zorg noodzakelijk voor het verbeteren van de levenssituatie in ontwikkelingslanden.

PerspectieF vindt dus dat de solidariteit voorop moet blijven staan. Bezuinigingen op de ontwikkelingssamenwerking zijn dan ook onwenselijk. Dit standpunt heeft PerspectieF ook meegenomen in de reactie op de begroting voor 2010 van het kabinet die met Prinsjesdag werd gepresenteerd. Tegelijk is over de wens om niet verder te bezuinigen op de ontwikkelingssamenwerking contact geweest met de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Nog in dezelfde week heeft onder andere de ChristenUnie tijdens de algemene politieke beschouwingen succesvol een motie met een gelijke strekking ingediend. Mooi dat dit opgepakt is en de ChristenUnie zich hier voortvarend voor inzet!

De andere resolutie die PerspectieF voor het partijcongres heeft ingediend is de resolutie over eenzaamheid. Over deze resolutie zal tijdens het congres van de ChristenUnie ook gestemd gaan worden. In Nederland leven ongeveer één miljoen mensen in eenzaamheid. Zij hebben maar weinig contact met andere mensen en voelen zich hierdoor eenzaam. Om iets aan dit maatschappelijke probleem te doen, heeft PerspectieF met diverse acties hiervoor al aandacht gevraagd. Zo werd deze zomer nog een kerstdiner op het strand georganiseerd, omdat naast met de kerst mensen juist ook in de zomer door de vakantie last hebben van eenzaamheid. In de resolutie over eenzaamheid die PerspectieF nu indient worden een aantal ideeën aangedragen hoe de Tweede Kamerfractie en de lokale kiesverenigingen meer aan het tegengaan van eenzaamheid kunnen doen. De resolutie over eenzaamheid kan je hier bekijken: download de resolutie.

Natuurlijk hopen wij jou ook tijdens
het congres van de ChristenUnie te ontmoeten! Meer informatie over het partijcongres is te vinden op de site van de ChristenUnie, www.christenunie.nl/nl/congres.

« Terug

Reacties op 'Resoluties voor het ChristenUnie congres: succes vanaf het begin'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari