PerspectieF houdt Plasterk bij de les

plasterkdonderdag 14 mei 2009 23:04

In 2008 bracht PerspectieF een visie uit over bijzonder onderwijs. Scholen mogen hun identiteit beschermen door toelatingseisen te stellen aan leerlingen en leerkrachten. Minister Plasterk probeert deze vrijheid in te perken. Daarom schreef PerspectieF samen met de SGP jongeren een artikel in het Reformatorisch Dagblad om de minister van onderwijs bij de les te houden.

Ministers moeten Plasterk bij de les houden (RD)

Minister Plasterk heeft een sterkte zendingsdrang als het om het homobeleid en scholen gaat. IJmert Muilwijk en Jan Kloosterman vinden dat hij in zijn brief veel te ver gaat. Zijn collega-ministers in het kabinet moeten hem terugfluiten, vinden zij.

Minister Plasterk gebruikt zijn homobeleid om de vrijheid van scholen in hun toelatingsbeleid aan te tasten. Daarmee slaat zijn tolerantiebeleid voor homo’s om in intolerantie ten opzichte van groepen met andere opvattingen over het huwelijk. Overige leden van het kabinet moeten de minister van onderwijs bij de les houden.

Op 27 april jongstleden stuurde minister Plasterk een handreiking aan scholen in het primair onderwijs om homoseksualiteit bespreekbaar te maken en om homodiscriminatie tegen te gaan. Een goed streven. Helaas slaat hij volledig door in zijn strijd tegen discriminatie met als gevolg een nieuw soort discriminatie.

Miskenning

In de brief geeft Plasterk aan dat openbare noch bijzondere scholen leraren of andere personeelsleden mogen weigeren vanwege hun seksuele gerichtheid of het hebben van een homoseksuele relatie. Dit zou volgens hem in strijd zijn met de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). Ongehuwd samenwonen of het hebben van een homoseksuele relatie is volgens de minister een onrechtmatig toelatingscriterium doordat het onderscheid maakt op grond van het enkele feit van burgerlijke staat of homoseksuele gerichtheid.

Met deze interpretatie van het enkele feit van burgerlijke staat of homoseksuele gerichtheid miskent Plasterk dat er in de AWGB altijd ruimte is geweest voor de opvatting van een aantal bijzondere scholen dat geloofsovertuiging en levensstijl nauw met elkaar samenhangen. Deze opvatting maakt dat er van een enkelefeitconstructie geen sprake is. Een levensstijl zoals ongehuwd samenwonen is, anders dan geaardheid op zichzelf, meer dan een enkel feit. Het is een samenspel van feiten. Het moet voor scholen mogelijk blijven om eigen keuzes te maken in het benoemings- en toelatings­beleid. Dit is niet nieuw. Alle achtereenvolgende kabinetten vanaf 1994 hebben ruimte geboden voor deze opvatting. Plasterk is onzorgvuldig in zijn simpele vaststelling de AWGB aan zijn zijde te hebben.

Principieel

Op een meer principieel niveau is de stellingname van Plasterk zorgwekkend en verbazingwekkend. Er wordt geen enkele ruimte gelaten voor de minderheidsopvattingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging terwijl in een vitale democratie hier juist alle aandacht en bescherming voor moet zijn. Een zorgvuldige balans van onze grondrechten maakt dit ook mogelijk.

Plasterk is buitengewoon missionair in zijn homobeleid en hij verlangt van alle scholen dat zijn visie op kinderen wordt overgedragen. Daarmee maakt hij als bewindspersoon scholen het verlengstuk van een ideologie die niet door iedereen gedeeld wordt. Bovendien overtreedt Plasterk de fundamentele regel dat de overheid uiterste terughoudendheid betracht in het vaststellen van lesstof. Is dit wat vrijheid van onderwijs in de praktijk betekent voor de minister van Onderwijs?

Bovendien is het erg opvallend dat Plasterk het speerpunt om homoseksualiteit bespreekbaar te maken en homodiscriminatie tegen te gaan, legt bij het personeels- en toelatingsbeleid. Dat laatste is bij uitstek iets waarbij scholen de ruimte moeten krijgen om naar eigen inzicht te handelen.

Overtuiging Klik hier!

Minister Plasterk stelt met zijn voorstellen de vrijheid van onderwijs en in het verlengde daarvan het grondwetsartikel over de vrijheid van godsdienst ter discussie. De inperking van het eigen benoemingsrecht van scholen die hij voorstelt, raakt de principiële kern van een godsdienstige overtuiging.

Zijn eigen overtuiging wordt daarmee ook aan anderen opgelegd. Met het willen omzetten van deze te bediscussiëren opvatting in bindende voorschriften en het superieur verklaren van de Algemene wet gelijke behandeling werkt de minister verstikking van de genoemde grondrechten in de hand.

De eenzijdige opvatting van gelijke behandeling illustreert het eigenzinnig optreden van de onderwijsminister. De overige leden van het kabinet moeten de minister van Onderwijs beter bij de les houden.

IJmert Muilwijk is voorzitter van PerspectieF en Jan Kloosterman is voorzitter van de SGP-jongeren.

« Terug

Reacties op 'PerspectieF houdt Plasterk bij de les'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Archief > 2009

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari